Skip to main content

Luonnonvara- ja ympäristöala: Muita tiedonlähteitä

Hyödynnä avoimen verkon tiedonlähteitä

Avoimesta verkosta löytyy paljon hyviä ja luotettavia tiedonlähteitä, joita voi hyödyntää opinnoissa. Tälle sivulle on kerätty linkkejä vapaasti verkossa oleviin alan tiedonlähteisiin.

Bioenergia ry http://www.bioenergia.fi

Biotalous http://www.biotalous.fi

Global Forest Information Service GFIS https://www.gfis.net/

Jukuri http://jukuri.luke.fi/ (Luonnonvarakeskuksen avoin julkaisuarkisto)

Luonnonvarakeskus http://www.luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriö http://mmm.fi

Metsänhoidon suositukset verkossa https://www.metsanhoitosuositukset.fi/

Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi

Metsähallitus http://www.metsa.fi

Metsäteho http://www.metsateho.fi

Suomen Metsätieteellinen Seura http://www.metsatieteellinenseura.fi

Suomen Metsäyhdistys http://www.smy.fi

 

 

 

 

 

Tietokantojen ja e-aineistojen yleiset käyttöehdot

Mitä käyttäjä saa tehdä

 • selailla ja tehdä tiedonhakuja
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön 
 • hakujen tuloksia
 • yksittäisiä artikkeleita tai 
 • tekstin osia e-kirjoista
 • lähettää sähköpostitse tai paperikopioina yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä

Mitä käyttäjä ei saa tehdä

 • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
 • poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
 • käyttää ohjelmistoja, jotka kopioivat automaattisesti aineistoja
 • järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa

Xamkin kirjasto verkossa

Kaakkuri
kaakkuri.finna.fi

Kirjaston verkkosivut
www.xamk.fi/kirjasto

Kirjasto Studentissa
student.xamk.fi/kirjasto

Kirjasto Youtubessa
https://www.youtube.com

Kirjasto Facebookissa
www.facebook.fi/xamkkirpa​ 

Kirjasto Twitterissä
@xamkkirpa​