Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinnan opas: Etusivu

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen vastine yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttämälle käsitteelle avoin tiede ja tutkimus. Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista. TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.

Xamkin linjauksia löydettävissä myös www-sivuilta.

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

  • TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • Tuotosten ja aineistojen avaaminen vaatii työtä, jonka kustannukset täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa
  • Jokainen on vastuussa ohjeistusten noudattamisesta

Koulutuksia

Avoimen tieteen tulevat ja menneet koulutukset ja tapahtumat Avoimen tieteen -sivuilla

Xamkin mallipohjat tutkittavan informointiin ja suostumukseen

Aineistonhallinnan prosessi

 

Lähde: CC BY 4.0 Tietoarkisto, Aineistonhallinnan käsikirja

Xamkin tutkimusprosessin vaiheet

undefinedTutkimuslupa Aineistonhallintasuunnitelma Tietosuojaseloste Käsittelen henkilötietoja Tutkimuseettinen toimikunta Vaikutusten arviointi Informoi tutkimuskohteita Tutkittavien suostumus Aineiston arkistointi ja hävittäminen

Mitä on avoin TKI-toiminta

AMK-lehti

TKI-uutisia

CENTRIA - Centria News
DIAK - Diaktori   Yhteisöpaja
HAAGA-HELIA - Signals / Global Signals   Pedagogi   Campus Live
HAMK - HAMK Unlimited
JAMK - JAMKin verkkolehdet
KAMK - Uutiskirje
KARELIA - Karelia.fi   Vasu
LAMK - LAMK Pro ja LAMK RDI Journal
Lapin AMK - Lumen
LAUREA - Kehittäjä
XAMK - READ
OAMK - Aito
POLAMK - Research review
SAIMIA - Saimian sanomat
SAMK - Agora
Savonia - Savonian sanomat
SeAMK - @SeAMK  SEAMK NEWS
TAMK - TAMK.nyt   TAMK.today
TURKU AMK - Aurinkolaiva
ÅLAND - HögAvisan

Uusia julkaisuja Theseuksessa

Loading ...