Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) ja julkaiseminen: 20 ladatuinta Xamkin julkaisua

20 Xamkin ladatuinta julkaisua

Latausmäärät on mitattu ajalta 1/17–12/2019.

1. CFD modeling of airflow in a kitchen environment : Towards improving energy efficiency in buildings (2017) 2571

2. Taidetta työn kehittämiseen (2017) 1366

3. SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle (2018) 1215

4. Aika digittää : Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen (2017) 1124

5. Conversations about creative and inclusive Finland (2017) 941

6. Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017 (2017) 789

7. Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta (2017)  746

8. Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2017 (2017)  671

9. Digitaalinen tieto haltuun : Ratkaisuja digitaalisten aineistojen hallintaan ja käyttöön (2017)  634

10. Tiedolla johtamisen käsikirja (2019) 590

11. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistäminen : Toimintamalli ja ketteriä kokeiluja (2018) 552

12. ”Digi vie, sote vikisee” : Kokemuksia sote-alan digitalisaatiosta DigiSote-hankkeessa Etelä-Savossa (2018)  550

13. Ohjaamojen tuki – ammattilaisen apuna nuoren parhaaksi : Kokemuksia ja kehitysehdotuksia Etelä-Savosta (2017)  532

14. Physical fun : Exercise, social relations and learning in SuperPark (2018)  512

15. Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun : Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta (2017) 509

16. Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana (2017) 494

17. Siä päätät! : Ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla (2017)  492

18. Reitistöt Etelä-Savossa: Luonnosto potkua kansainväliseen matkailuun : Outdoors ESA -esiselvityshanke (2017) 423

19. Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta : Yksilökeskeisen työnhakuvalmennuksen kokeilu Etelä-Savossa (2017)  412

20. Tulevaisuuden tekijöitä (2018)  412