Skip to main content

Tiedonhankinnan opas: Opinnäytetyön tiedonhankinta

Aloita opinnäytetyö suunnittelemalla tiedonhakusi

Opinnäytetyön tiedonhankinnan opas

Tässä Tiedonhankinnan oppaan osassa autamme sinua suunnittelemaan, hankkimaan, paikantamaan ja arvioimaan tietoa opinnäytetyötäsi varten. Saat myös ohjeistusta valmiin opinnäytetyön arkistointiin ja julkaisemiseen. 

Opinnäytetyössä osoitat ammattiosaamisesi kehittämis- ja tutkimusongelman käsittelyn kautta. Tuottamasi opinnäytetyö ja sen tulokset kehittävät työelämää. Jokaisessa opinnäytetyössä on pakollisena osana aiemman, jo olemassa olevan, tutkimuksen ja tiedon esittely. 

Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen löydät Studentin yleiseltä opinnäytetyösivulta ja koulutuskohtaisilta opinnäytetyö-Moodle-alustoilta.

Tee itsellesi tiedonhankintasuunnitelma

Opinnäytetyötä aloittaessasi sinun kannattaa laatia itsellesi tiedonhankinnan suunnitelma, jota voit sitten päivittää työn edetessä. Suunnitelmasta saat myös helposti koottua opinnäytetyöhön tiivistelmän tiedonhaustasi. Alla asioita, joita suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös.

Tiedonhankintasuunnitelman avuksi

Tiedonhankinta opinnäytetyön eri vaiheissa

Etsi aiemmin tehtyä tutkimusta

Opinnäytetyön ideavaiheessa selvität aiheestasi aiemmin tehtyä tutkimusta ja muuta siitä löytyvää tietoa. Tietoa voi hakea myös idean avuksi, jos ei ole esim. aivan varma mikä näkökulma tai rajaus opinnäytetyöhön on hyvä ottaa. 

Tutki aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä Theseuksessa ja Finnassa. Kaakkurin kautta voit yhdellä kertaa tarkastella eri ulkomaisia artikkeleita Ulkomaisten artikkelien haussa (muista rajaus kokoteksti saatavissa ja vertaisarvioitu). Kaakkurista löydät myös alakohtaisia tietokantoja, joiden kautta voit etsiä tietoa aiemmasta tutkimuksesta.

Jäsennä hakuaiheesi käsitteiksi ja hakusanoiksi

Kun aihe ja tutkimusongelma ovat selvillä, käytä hetki aiheesi keskeisten käsitteiden ja hakusanojen miettimiseen sekä siihen millaista tietoa tarvitset ja mistä lähdet tietoa hakemaan. Kirjoita nämä tiedonhankintasuunnitelmaan. Apua käsitteiden ja hakusanojen pohdintaan löydät oppaan välilehdeltä Suunnittele ensin hakusi, jossa kerrotaan mm. erillaisista asiasanastoista, joiden kautta voit miettiä omia hakusanojasi. 

Mitä tutkimusmenetelmää sovellat opinnäytetyössäsi? 

Jo alkuvaiheessa on hyvä määritellä, mikä on opinnäytetyössäsi käytettävä tutkimusmenetelmä tai -metodi. Teetkö esim. haastattelun, havainnoit jotain vai käsittelet jo olemassa olevaa dataa. Tutki Kaakkurissa sekä tiedonhankinnan ja oman alan verkko-oppaista, mistä ja millaista lähdemateriaalia menetelmistä on tarjolla. Myös tässä oppaan osasta löytyy laatikko Tutkimusmenetelmäaineistoja.

Minkälaisia aineistoja tarvitset opinnäytetyössäsi, ja mistä niitä löytyy?

Mieti ja tutki Kaakkurissa, Finnassa ja oman alan verkko-oppaassa, minkälaisia aineistoja voisit käyttää opinnäytetyössäsi. Mistä löydät oman alasi keskeisiä lähteitä? Maksullisten tietokantojen ohella löydät tutkimus- ja asiantuntijatietoa myös vapaasti verkosta (apuna mm. Google Scholar ja eri tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen sivut). Muista myös henkilökohtaiset kontaktit. Kirjoita eri hakupaikat ja tekemäsi haut itsellesi ylös, jotta niiden ääreen on jatkossa helppo palata. Useimpiin tietokantoihin voit myös tallentaa omia hakujasi, kun olet ensin kirjautunut sisään.

Opinnäytetyön suunnitelma

Ideavaiheen jälkeen alat syventää opinnäytetyösi aihetta suunnitelman muodossa. Laadit opinnäytetyön suunnitelman Xamkin ja koulutusalasi ohjeiden mukaisesti. Ohjeistusta saat opinnäytetyön ohjaajaltasi ja Studentista. Apua on saatavilla myös kampuksittain järjestettävissä Opinnäytetyö-pajoissa tai voit pyytää apua tiedonhakuun kirjastosta opetusta antavalta tietoasiantuntijalta.

Suunnitelmaa tehdessä syvennät tiedonhakemistasi ja tarkennat ehkä aihettasi ja sen rajausta. Suunnitelma ei ole erillinen osa opinnäytetyötä vaan toimii varsinaisen työn pohjana. Suunnitelmaan on hyvä avata myös tiedonhaunprosessia eli sitä mistä ja miten teit tiedonhakuja. Suunnitelmavaiheeseen kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvä suunnittelu auttaa sinua jäsentämään opinnäytetyötäsi ja helpottaa näin kirjoitustyötä.

Suunnitelmavaiheessa on hyvä myös kerrata tehokasta tiedonhakemista, jos et sitä vielä aiemmin ole tehnyt. Katso vinkit tehokkaaseen tiedonhakuun. Tässä vaiheessa on hyvä kerrata myös tutkimustiedonhakuun liittyviä asioita sekä tiedonarviointia. Tähän löydät vinkkejä kohdasta Arvio löytämääsi tietoa ja muista lähdekritiikki.

Opinnäytetyön toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa teet opinnäytetyötäsi suunnitelmasi mukaisesti. Keräät mahdollisesti tutkimusaineistoa esimerkiksi haastattelemalla tai kyselyllä, etsit ehkä tietoa asiakasoppaan laatimisen tueksi tai kirjallisuuskatsauksen materiaaliksi. Tässä vaiheessa sinulla on jo varmasti hyvin lähdemateriaalia omata aiheestasi. Muista tutkia näistä jo löydetyistä lähteistä mm. sisällys- ja lähdeluettelot. Voisiko näiden kautta löytyä sinulle lisää hyvää lähdemateriaalia? Oletko löytänyt useamman lähteen samalta tekijältä? Kokeile hakua tämän kirjoittajan nimellä. Löytyikö uutta aineistoa?

Kun tutustut tarkemmin löytämiisi lähteisiin, voit joutua hylkäämään osan ja etsimään lisää materiaalia. On hyvä muistaa, että tiedonhankinta on aina prosessi eli kerralla et saa valmista vaan jokainen uusi löydetty lähde voi johdattaa toisen luokse. Kokeile rohkeasti eri tietokantoja ja muita hakupaikkoja.Muista myös jatkuvasti arvioida löytämääsi tietoa ja sen sopivuutta aiheeseesi. Olethan huomannut, että voit tarkistaa englannin kielen tiivistelmän MOT-sanakirjan Proofing-työkalulla.

Tökkiikö tiedonhaku? Hae apua tiedonhankintaa Opinnäytetyöpajoista tai varaa aika kampuksesi opetusta antavalta tietoasiantuntijalta. 

Onnittelut, työ on valmis! Nyt on vielä aika arkistoida opinnäytetyö YKSA-arkistoon. Voit tehdä tämän sen jälkeen, kun työhön on tehty vaadittavat korjaukset ja saat luvan ohjaavalta opettajaltasi. Kaikki opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi Arkistolaitoksen päätöksen mukaisesti.

Teit ison työn, joten suosittelemme opinnäytetyön tallentamista ja jukistamista myös Theseuksessa.Theseuksesta löytyvät ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa.

Lisäohjeet YKSA ja Theseus tallennuksesta löydät Studentista.

Tutkimusmenetelmäaineistoja

Kaakkurista löytyy lisää tutkimusoppaita

(Voit tehdä hakuja myös menetelmän nimellä)