Skip to main content

Tiedonhankinnan opas: Tiedonhankinnan prosessi liikkeelle

Tiedonhankinta etenee prosessina

Tiedonhankinta etenee prosessimaisesti tiedontarpeen määrittelystä hakuaiheen analyysiin, tiedonlähteiden valintaan ja varsinaisen tiedon hakemisen sekä analysoinnin kautta lopputuotokseen eli esimerkiksi valmiiseen oppimistehtävään. Kun tietoa tarvitaan nopeasti johonkin arkipäivän ongelmaan (esim. miten kirjasto on avoinna), ei tiedonhakua tarvitse suunnitella. Mutta kun haetaan tietoa laajempiin opiskelutehtäviin (esim. kirjallisuuskatsaus, essee, opinnäytetyö), on tiedontarvetta, hakusanoja, sopivia tiedonlähteitä jne. suunniteltava ja pohdittava etukäteen ja vasta tämän jälkeen suoritetaan varsinainen tiedon hakeminen. Arkipäivän tiedonhaussa tiedon löytymiseen riittää yleensä internetin hakukone, mutta laajemmat haut vaativat onnistuakseen myös järjestettyjen tietokantojen käyttöä.

Seuraavien sivujen kautta käymme läpi tiedonhankinnan prosessia suunnittelusta hakemisen kautta tiedon käyttöön ja arvioimiseen. Lähdetään siis liikkeelle osiosta Suunnittele hakusi ensin.

Tiedonhankinnan prosessi

Miksi Google ei riitä?