Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Xamkin kirjaston oppaat: Pääsivu

Tiedonhankinnan opas

Tiedonhankinnan opas sisältää materiaaleja avuksi tiedonhankintaan, erilaisten aineistojen tunnistamiseen ja tiedon arviointiin. Opasta käytetään sekä tiedonhaun lähiopetuksen että itsenäisen opiskelun tukena. Voit myös varata ajan tiedonhankinnan ohjaukseen: https://libguides.xamk.fi/tiedonhankinta/ohjaus

E-aineisto-opas

Oppaassa kerrotaan, miten käytetään Xamkille hankittuja tietokantoja ja e-aineistoja. Opas on rakennettu aineistotyypeittäin: kirjat, e-kirjat, lehdet ja artikkelit, hakuteokset ja opinnäytteet.

Xamk-lähdeohje

Oppaassa ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti. Sivusto päivittyy jatkuvasti ja tätä sivua ylläpitää Xamkin viestinnänopettajat.

Guide to Information Seeking

In this guide you can find materials to help you seek and evaluate information. The guide provides support for classroom learning of information skills as well as independent studying.

Julkaisijan opas

Julkaisijan opas sisältää tietoa ja vinkkejä julkaisemisesta Xamkissa. Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa oppaasta, ota yhteyttä julkaisut(a)xamk.fi. Autamme ja opastamme sinua kaikissa julkaisuasioissa.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Opas kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman avoimesti saatavissa.

Aineistojen käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

Opas on suunnattu opettajille. Se tukee oppimateriaalien valintaa ja käyttöä CampusOnline-opintojaksoilla ja muilla AMK:ien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja oppimateriaaleja esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja, kuvia. Opas on tehty OKM:n rahoittamassa eAMK-hankkeessa.

Avoimet oppimateriaalit

Oppaan tarkoitus on tuoda esille oppimisen avoimuutta avointen oppimateriaalien näkökulmasta. Opas on tehty avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä.

Löydät oppaasta vastauksia kysymyksiin: Mitä ovat avoimet oppimateriaalit? Mistä löydän avoimia oppimateriaaleja? Kuinka voin käyttää avoimia oppimateriaaleja? Mitä tulee huomoida oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa? Mitä ovat CC-lisenssit ja kuinka niitä käytetään avointen oppimateriaalien yhteydessä?