Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Xamk-lähdeohje

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Mitä kaikkea lähdeohjesivusto sisältää?

Lähdeohjesivusto sisältää ohjeet lähteisiin viittaamiseen tekstissä että lähteen merkitsemiseen lähdeluettelossa Harvard-mallin mukaisesti. Malli perustuu siihen, että lähdeluettelo on tekijän sukunimen tai teoksen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Näillä sivuilla on myös alasivunsa numeroviitejärjestelmästä, jota voidaan käyttää tekniikan alalla. Sivusto antaa myös ohjeita kuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttöön.

Sivustolle on koottu monentyyppisiä lähde-esimerkkejä. Jos huomaat, että jokin esimerkkityyppi puuttuu, ilmoita siitä viestinnän opettajallesi, jotta voimme päivittää sivua. Tämän tekstin alla olevassa tekstilaatikossa ovat viimeisimmät päivitystiedot.

 

 

Päivitykset

14.10.2021 Lisätty intranetlähdeluetteloesimerkki

28.9.2021 Lisätty lähdeviitteisiin virke kohtaan viittausesimerkki saman tekijän samana vuonna ilmestyneet lähteet

9.9.2021 Otettu pois virke, jossa pyydettiin etsimään lähteen vuositietoa WWW-sivujen ominaisuuksista.

26.8.2021 Lisätty mom.-lyhenteen piste lakiviitemerkintään, kun vimmastunut viestinnänopettajajoukko sitä kaupunginporteilla vahvasanaisia bannereita heiluttaen vaati

2.8.2021 Verkkolehti-lähteitä lisätty lähdeluettelo-välilehden esimerkkeihin (HS-lähteet)

26.5.2021 Suomentaja-lähde lisätty lähdeluettelo-välilehden kirjaesimerkkeihin.

14.5.2021 Muutettu esimerkkilähdeluettelon (Harvard) paikkaa; nyt esimerkkilähdeluettelo on omalla välilehdellään. Lisätty Lähdeluettelon laatiminen -välilehdelle teksti: "Jos lähde vaatii kirjautumisen, laitetaan saatavuustietoihin internetosoitteeksi Kaakkuri-kirjastomme etusivu."

17.3.2021 Lisätty täsmennys "Tarkista koulutukseltasi, saatko käyttää numeroviitejärjestelmää kirjoitelmassasi" numeroviitejärjestelmäkohtaan.

9.2.2021 Lisätty Lähdeluettelon laatiminen -osioon oma kohtansa videopeleistä.

12.11.2020 Lisätty numeroviitejärjestemälähdeluetteloesimerkkejä, täsmennetty mm. vuodettoman lähteen merkintätapaa sekä lisätty muutama täsmentävä virke yleisohjeisiin. Lähdeluetteloissa olevista internetosoitteista on tehty hyperlinkit.

13.8.2020 Lisätty esimerkki lähdeluetteloesimerkki kohtaan Videot.

10.8.2020 Lisätty kohta Julkaisuarkistoissa olevat lähteet (esim. Theseus) -otsikko lähdeluettelovälilehdelle.

5.8.2020 Päivitetty Käypä hoito -ohjeen lähdeluetteloesimerkkiä. Lisätty internetlähdeluettelokohtaan päivityspäivämäärää koskeva tieto.

15.5.2020 Lisätty aikakauskirjalähdeluetteloesimerkki kohtaan Artikkeli teoksessa joka koostuu artikkeleista (kokoomateos).

14.5.2020 Lisätty lakilähteisiin EU-asetusesimerkki: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

12.5.2020 Lisätty "lähteellä ei sivunumeroita" -lähdeviite-esimerkkejä.

6.5.2020 Yleistä elektronisista lähteistä -kohdan alle on lisätty 3 perusesimerkkiä. Käypä hoito- sekä sähköpostiviestilähteistä on tehty omat välilehtensä.

9.4.2020 Kursivoitu lehtien nimet esimerkkilähdeluettelosta sekä lähdeluetteloesimerkeistä.

8.4.2020 RT-kortisto-kohta lisätty Standardit, patentit ja RT-kortistot -otsikon alle lähdeluettelokohtaan sekä tehty RT-kortisto-esimerkki lähdeviitepuolelle kohtaan Standardit ja RT-kortisto.

10.2.2020 sivuston beta-versio julkaistu.

29.1.2020 sivusto luotu. Sivusto vastaa muutamaa esimerkkiä lukuunottamatta Studentin lähdeohjetta, joka on päivitetty 7.2.2019.

Sivujen ylläpitäjä