Siirry pääsisältöön

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Lähdeluettelon laatiminen

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Yleistä lähdeluettelon laatimisesta

Lähdeluetteloon kootaan kaikki käytetyt lähteet tekijöiden sukunimen (jos henkilötekijää ei ole, julkaisijayhteisön tai julkaisun nimen) mukaan aakkosjärjestykseen. Tekijöistä valitaan aakkosperusteeksi teoksen nimiölehdellä ensin mainittu. Kaikki lähteet merkitään samaan aakkosjärjestykseen, ei ryhmitellä erikseen esimerkiksi painettuja ja painamattomia tai elektronisia lähteitä. Opinnäytetyöraportin lähdeluettelossa esitetään kaikki tekstissä käytetyt lähteet. Kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin on oltava viite tekstissä. Lähdeluettelosivuilla käytetään normaalia sivunumerointia. Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää.

 

Lähdeluettelon tekemisessä noudatettavat periaatteet

  • Lähdeluettelo kirjoitetaan aina omalle sivulleen. Lähdeluettelon otsikko on LÄHTEET. Lähdeluettelon riviväli on yksi.

  • Julkaisun tekijät merkitään siinä järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

  • Jos julkaisulla on kaksi tekijää, ne yhdistetään &-merkillä. Jos tekijöitä on enemmän kuin kaksi, kaksi viimeistä yhdistetään &-merkillä ja muut nimet erotetaan pilkulla. Pilkku kirjoitetaan myös sukunimen ja etunimen lyhenteen väliin. Täten tekijän kirjoitusasu on aina "Sukunimi, Etunimen alkukirjain."

  • Saman tekijän julkaisut merkitään lähdeluetteloon vanhimmasta uusimpaan. Mikäli samalla tekijällä on samana vuonna ilmestyneitä julkaisuja, ne järjestetään julkaisun nimen mukaan aakkosiin ja erotetaan toisistaan pienaakkosilla a, b, c jne., jotka merkitään julkaisuvuoden yhteyteen.

  • Vuodettomien lähteiden vuositieto on "s.a." eli sine anno, 'ilman vuotta'. Kaikista lähteistä ilmoitetaan vuositieto.

  • MUUTOS VANHAAN OHJEESEEN: Verkkolähteen internetosoitteeksi merkitään se osoite, josta tieto on haettu, vaikka osoite vaatisi Xamk-kirjautumisen. Käytä kuitenkin aina pysyvää verkko-osoitetta, jos lähteellä sellainen on, ks. luettelon seuraava kohta.

  • Jos lähteellä on pysyvä osoite (URN, DOI), se laitetaan lähdeluettelokohdan saatavuustietoihin. Muuta internetosoitetta ei tällöin käytetä.

  • E-kirjoiksi merkitään sellaiset julkaisut, joilla on ISBN-tunnus.

  • Wordin tekemät otsikkomuotoiset internetosoitteet muutetaan normaaleiksi internetosoitteiksi, otsikkotyyliä ei tule suosia. Mene selaimen oikeassa ylänurkassa kolmeen pisteeseen > valitse "Asetukset" > avautuvassa ikkunassa valitse vasemmasta paneelista "Jaa, kopioi ja liitä" > valitse avautuvassa oikeassa paneelissa oikeanpuoleinen kuvake "Vain teksti". Tästä klikkaamalla pääset Microsoftin ohjeeseen.

 

Vinkkejä

Voi olla mielekästä ylläpitää opinnäytetyöstä erillistä lähdeluettelotiedostoa, jota kirjoittamisen edetessä päivittelee. Lopuksi sen voi liittää valmiina opinnäytetyöhön asianmukaiseen kohtaan työn loppuun.

Wordin näytön voi jakaa (PC: CTRL + Alt + S; Mac: Alt + Cmd + S). Näytön alaosan vierittää lähdeluetteloon ja näytön yläosalla käy leipätekstin lähdeviitteet läpi. Näin on helppo tarkistaa, että kaikista lähteistä on viite tekstissä.

Wordin hakutoiminnolla voi hakea lähdemerkintöjä helposti.

Elektroniset lähteet

Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Lähteen tulee löytyä lähdeluettelosta samoin kuin se on mainittu viitteessä.

Jos sama julkaisu on sekä painettuna että elektronisena versiona, merkitään käytetyn version tiedot. Vaikka olisi lukenut painetun version, on hyvä tarkistaa, löytyykö lähde internetistä tai tietokannasta, jotta lukijan on mahdollisimman helppoa päästä tarkastelemaan lähdettä.

Yleensä internetosoitteen saa nopeasti kopioimalla sen suoraan osoiteikkunasta. Jos internetosoite näyttää kuitenkin kovin pitkältä ja sisältää loppuosassaan turhaa monimutkaista koodia, loppuosan voi jättää pois. Lisäksi on olemassa frameihin perustuvia sivustoja, joissa koko sivustolla näkyy osoiteikkunassa vain yksi pääosoite eikä tarkkaa osoitetta, jolloin osoitteeksi riittää tämä pääosoite. 

Elektronisen lähteen pysyvää internetosoitetta tulee aina käyttää, jos pysyvä osoite on tietokannassa mainittu. Elektronisista lähteistä mainitaan dokumenttityyppi. Dokumentin tyyppejä ovat esimerkiksi WWW-dokumentti, PDF-dokumentti, e-kirja, keskusteluryhmän artikkeli, blogi, Facebook-tilapäivitys, Twitter-viesti ja verkkolehti. Julkaisun nimen tai julkaisijan jälkeen oleva vuosiluku on ensisijaisesti päivitysvuosi. E-kirjoiksi merkitään sellaiset julkaisut, joilla on ISBN-tunnus.

Jos internetsivulla on nähtävissä päivitystieto, merkitään se aina lähdeluetteloon. Muotona lähdeluettelossa käy Päivitetty päivämäärä tai sitten sivuilla käytetty merkintätapa, joka voi olla esimerkiksi Muokattu päivämäärä tai Julkaistu päivämäärä.

Lähde merkitään aina tekijän mukaan, jos tekijä tiedetään.

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Aro, A. 2015. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.10.2015. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 19.1.2018].

 

Jos tekijää ei tiedetä, voi lähdeluettelokohdan aloittaa joko otsikolla tai julkaisijayhteisöllä. Alla olevat esimerkit on tehty samasta lähteestä:

Otsikko. Vuosi. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin. 2019. Motiva. WWW-dokumentti. Päivitetty 11.1.2019. Saatavissa:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoa_energian-_ja_vedenkulutuksesta/energia-_ja_vesikustannusten_vaikutus_taloyhtion_hoitokuluihin [viitattu 6.5.2020].

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Motiva. 2019. Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin. WWW-dokumentti. Päivitetty 11.1.2019. Saatavissa:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoa_energian-_ja_vedenkulutuksesta/energia-_ja_vesikustannusten_vaikutus_taloyhtion_hoitokuluihin [viitattu 6.5.2020].

 

Julkaisijayhteisön lyhyttä muotoa suositaan tekstiviiteen vuoksi (Eloisa), mutta virallinen nimi tulee mainita viitteessä (Etelä-Savon hyvinvointialue).

Eloisa s.a. Vammaisten työtoiminta. Etelä-Savon hyvinvointialue. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://etelasavonha.fi/palvelut/vammaispalvelut/vammaisten-paiva-ja-tyotoiminta/vammaisten-tyotoiminta/ [viitattu 17.2.2023].

 

 

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Aikakauskirjan nimi kursivoituna ilmestymisnumero tai (jos ei ole) vuosikerta, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Mäntyneva, P. H. 2019. Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja 20, 11–36. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://doi.org/10.30675/sa.70243 [viitattu 15.5.2020].

Artikkeli tiedejulkaisussa

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi kursivoituna ilmestymisnumero, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: pysyvä internetosoite jos on mainittu [viitattu päivämäärä].

Lehden nimi kursivoidaan. Lehdestä ilmoitetaan koko nimi. Nimen jälkeen ilmoitetaan ilmestymisnumero ja sivunumerot artikkelin alusta artikkelin loppuun. Dokumenttityyppi on verkkolehti, joskus myös WWW-dokumentti on mahdollinen. Saatavuustiedoissa käytetään artikkelin pysyvää internetosoitetta, joka on joko URN- tai DOI-osoite.

Huomaa:

Useat lehdet ilmoittavat vuosikerran, jota ei tule merkitä. Vuosikerran jälkeen on ilmestymisnumero suluissa. Tyypillisimmillään tapaus on tällainen: "Lehden nimi lyhennettynä vuosikerta(ilmestymisnumero):sivut". Tämä pitää muuttaa muotoon: Lehden nimi ilmestymisnumero, sivut"
 
Esimerkki

Jos verkkosivuilla ovat tiedot näin: Prehosp Disaster Med 2016 Oct;31(5):471-4, lähdeluetteloon merkitään Prehospital and disaster medicine 5, 471–474.

Villani, M., Griffin, J. & Bodenmann, P. 2016. In their own words: The health and sexuality of immigrant women with infibulation living in Switzerland. Social Sciences 4, 71. Verkkolehti. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/socsci5040071 [viitattu 2.12.2019].

 

Verkkolehti

 

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi kursivoituna ilmestymisnumero, mahdolliset sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

 

Saarelma-Paukkala, M. 2017. Sofia ja Onni, Svetlana ja Ahmed – satavuotiaan Suomen nimitrendit. Kielikello 2. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2985 [viitattu 5.9.2017].

Vainio, A. 2020. Lihasten meneminen maitohapoille on myytti, sanoo tutkija – Hapotuksen tunne voi kuitenkin kertoa olennaisen asian treenaajan kunnosta. Helsingin Sanomat. Verkkolehti. Päivitetty 20.1.2020. Saatavissa: https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006378341.html [viitattu 20.1.2020].

 

Verkkolehdestä on hyvä yksilöidä, onko kyseessä päivitettävä verkkolehti (ensimmäinen alla olevista esimerkeistä) vai lehden verkossa oleva näköisversio, jota ei päivitetä (jälkimmäinen esimerkki):

 

Lassila, A. 2021. Tekstiilien kierrätys on kuuma kasvu­alue, ja yritykset tietävät sen – sellutehtaita tekevä Valmet opettelee nyt käsittelemään vaate­jätettä. Helsingin Sanomat 6.6.2021. Verkkolehti. Päivitetty 7.6.2021. Saatavissa: https://www.hs.fi/talous/art-2000007998458.html [viitattu 9.6.2021].

Lassila, A. 2021 Tekstiilien kierrätys on kuuma kasvu­alue, ja yritykset tietävät sen – sellutehtaita tekevä Valmet opettelee nyt käsittelemään vaate­jätettä. Helsingin Sanomat 6.6.2021, B20. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.hs.fi/lehdet/ [viitattu 9.6.2021].

 

Monilla verkkolehdillä ei ole varsinaisia ilmestymisnumeroita, vaan ne julkaisevat artikkelin kerrallaan. Silloin lehden nimen jälkeen merkitään artikkelin numero.

 

Hänninen, H., Hamunen, K., Viitala, E.-J. & Kurttila, M. 2021. Metsätalouden määräaikainen ympäristötuki: mitä tapahtuu sopimusten päätyttyä? Metsätieteen aikakauskirja 10578. Verkkolehti. Saatavissa: https://doi.org/10.14214/ma.10578 [viitattu 9.1.2022].

Tuominen, M., Kaljonen, A., Ahonen, P. & Rautava, P. 2012. Does the organizational model of the maternity health clinic have an influence on women’s and their partners’ experiences? A service evaluation survey in Southwest Finland. BMC Pregnancy Childbirth 96. Verkkolehti. Saatavissa: https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-96 [viitattu 3.4.2021].

 

Artikkeli teoksessa, joka koostuu artikkeleista (kokoomateos)

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Teoksessa Toimituskunnan nimet (toim.) Teoksen otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Heimonen, S. 2007. Näkökulmia ikääntyvän psyykkiseen toimintakykyyn. Teoksessa Pohjolainen, P., Sarvimäki, A. & Syrén, I. (toim.) Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa. Esityksiä VI Gerontologian päivillä 4.-5.5.2007. Helsinki: Ikäinstituutti, 13–19. E-kirja. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/12/Oraita-3-2007-PDF.pdf#page=13 [viitattu 27.1.2020].

 

Blogi

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Aalto, T. 2012. Miten työympäristö tukee työntekoa – ihmiskoe. Blogi. Päivitetty 14.9.2012. Saatavissa: http://blogit.yle.fi/aalto [viitattu 18.11.2013].

Podcast

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisualusta. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Mäenpää, M. 2019. Fifth Corner - Nelli Såger. #Yrittäjyys360. Soundcloud. Podcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/yrittajyys360/nelli-sager-fifth-corner/s-3Cx2m [viitattu 28.1.2019].

Twitter-viesti

@Kotus_tiedotus. 2019. Tviitti 30.1.2019. Twitter-mikroblogipalvelu. Tilapäivitys. Saatavissa: https://twitter.com/Kotus_tiedotus [viitattu 30.1.2019].

 

 

 

E-kirja, äänikirja

E-kirjoiksi merkitään sellaiset julkaisut, joilla on ISBN-tunnus.

 

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

 

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus. E-kirja. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 17.2.2023].

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Äänikirja. Saatavissa: https://www.celia.fi/ [viitattu 24.1.2022].

 

A) Jos lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, voi lähdeluettelokohdan aloittaa otsikolla:

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. E-kirja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

 

B) Vaihtoehtoisesti voi käyttää julkaisijayhteisöä:

STM. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. E-kirja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

 

 

Lähde merkitään aina tekijän mukaan, jos tekijä tiedetään.

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Aro, A. 2020. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 22.4.2020. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 17.2.2023].

 

Jos tekijää ei tiedetä, voi lähdeluettelokohdan aloittaa joko otsikolla tai julkaisijayhteisöllä. Alla olevat esimerkit on tehty samasta lähteestä:

 

Otsikko. Vuosi. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Energiansäästö on varautumista. 2022. Motiva Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.11.2022. Saatavissa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista [viitattu 17.2.2023].

 

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Motiva Oy. 2022. Energiansäästö on varautumista. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.11.2022. Saatavissa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista [viitattu 17.2.2023].

 

Joskus julkaisijalla on kaksi eri nimeä. Julkaisijayhteisön lyhyttä muotoa suositaan tekstiviiteen vuoksi (Eloisa), mutta virallinen nimi tulee mainita viitteessä (Etelä-Savon hyvinvointialue).

 

Eloisa s.a. Vammaisten työtoiminta. Etelä-Savon hyvinvointialue. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://etelasavonha.fi/palvelut/vammaispalvelut/vammaisten-paiva-ja-tyotoiminta/vammaisten-tyotoiminta/ [viitattu 17.2.2023].

 

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Yritys Oy. Mahdollinen dokumenttityyppi. Mahdollinen päivitystieto. Intranet.

Lammas-Koiranen, S.-K. 2020. Panopton toimintojen toiminnallisuus. Napanaali Oy. PDF-dokumentti. Päivitetty 4.8.2020. Intranet.

 

Jos tekijää ei ole mainittu, aloitetaan julkaisijalla:

Yritys Oy. Vuosi. Otsikko. Mahdollinen dokumenttityyppi. Intranet.

Pohjoismäki Music Industries. 2021. Guidelines for making an epic bass solo as a Teams meeting argument. Intranet. 

Julkaisuarkistoarkistoissa (esim. Theseus tai Valto) olevalla lähdemateriaalilla on pysyvä internetosoite (URN), joka tulee merkitä lähdeluettelon saatavuustietoihin. Muista aina katsoa internetlähteestä, onko julkaisulla pysyvää osoitetta. Jos on, käytä sitä. ISBN-tunnuksiset dokumentit luokitellaan dokumenttityypiltään e-kirjoiksi.

 

Esimerkkejä:

Haatainen, H. 2019. Hoitotyön johtaja tiedonkulun vaaratapahtumien ehkäisijänä. HaiPro-aineiston analysointi. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190346 [viitattu 20.1.2020].

Mononen, S. 2018. Soiva vainotieto: vainoamiskokemuksen lähikuuntelu neljässä elokuvassa. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universatis Turkuensis sarja – ser. C osa – Tom. 458.  PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7460-3 [viitattu 20.1.2020].

Salo, K. & Mikkonen, M. 2020. Miksi ja miten valmistautua synnytykseen?: Opas terveydenhoitajille. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020071519562 [viitattu 10.8.2020].

STM. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. E-kirja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

Väisänen, H. 2021. Tulevaisuuden trendit hotellialalla – ylemmän johdon käsityksiä. LAB-ammattikorkeakoulu. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma. Ylempi amk -opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003314225 [viitattu 11.5.2022].

Käypä hoito -suositukset nimetään otsikon mukaan. Huomaa, että kaikissa Käypä hoito -suosituksissa on päivitys- tai julkaisupäivämäärä.

 

Otsikko. Vuosi. Käypä hoito -suositus. Työryhmän nimi. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Dokumenttityyppi. Päivitetty/julkaistu päivämäärä. Saatavissa [viitattu päivämäärä].

Nivelreuma. 2022. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 18.2.2022. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi21010 [viitattu 24.3.2022].

Raskauden ehkäisy. 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. WWW-dokumentti. Julkaistu 27.4.2017. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50104 [viitattu 5.8.2020].

 

Lait (Lähdeluetteloon vain lain tai asetuksen nimi ja päivämäärä/nro, ei saatavuustietoja)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

HE 96/2019. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129.

Jos lähdeluettelokohta alkaa lyhennetyllä julkaisijan nimellä, tulee lyhenne avata lähdeluettelokohdassa.

Julkaisijan lyhenne. Vuosi. Otsikko. Julkaisijan nimi kokonaan kirjoitettuna. Dokumenttityyppi. Mahdollinen päivitystieto. Saatavuustiedot.

THL. 2021. Perustulokset, 2019 ja 2021. Perustulokset, nuoret. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. WWW-dokumentti. Päivitetty 4.10.2021. Saatavissa: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=600836&mittarit_0=199594&mittarit_1=187196&mittarit_2=199373&vuosi_0=v2019&kouluaste_0=161219# [viitattu 2.2.2022].

Opinnäyte, pro gradu, lisensiaatintyö

 

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Koulu. Tiedekunta. Tutkimustyyppi. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

Haatainen, H. 2019. Hoitotyön johtaja tiedonkulun vaaratapahtumien ehkäisijänä. HaiPro-aineiston analysointi. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190346 [viitattu 20.1.2020].

Väisänen, H. 2021. Tulevaisuuden trendit hotellialalla – ylemmän johdon käsityksiä. LAB-ammattikorkeakoulu. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma. Ylempi amk -opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003314225 [viitattu 11.5.2022].

 

Väitöskirja

 

Väitöskirjat julkaistaan usein oppilaitoksen julkaisusarjassa. Julkaisusarjan nimi ja numero ilmoitetaan tutkimustyyppi-kohdan jälkeen.

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Koulu. Tiedekunta. Tutkimustyyppi. Julkaisusarjan nimi ja numero. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

 

Aira, A. 2012. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Jyväskylän yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities 179. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4708-8 [viitattu 3.11.2021].

Mononen, S. 2018. Soiva vainotieto: vainoamiskokemuksen lähikuuntelu neljässä elokuvassa. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universatis Turkuensis sarja – ser. C osa – Tom. 458. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7460-3 [viitattu 8.12.2021].

Julkaisijayhteisö. Vuosi. Toimielin. Dokumenttityyppi. Päivityspäivämäärä. Saatavuustiedot.

Kotkan kaupunki. 2020. Vammaisneuvosto. Pöytäkirja. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.1.2020. Saatavissa: http://hallijulkaisu.kotka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10142 [viitattu 27.1.2020].

Sanaston nimi: hakusanan nimi. Vuosi. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Mahdollinen päivitystieto. Saatavuustiedot.

Lääketieteen sanasto: atopia. 2016. Duodecim Terveyskirjasto. WWW-dokumentti. Päivitetty 18.10.2016. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.kotip_artikkeli=ltt00337&p_teos=ltt [viitattu 9.6.2022].

Tekijät. Vuosi. Otsikko. Mahdollinen painostieto. Sarjajulkaisutieto. Kustannuspaikka: Kustantaja. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

Hakulinen, T., Onwen-Huma, H., Varsa, H., Pulkkinen, P. & Sandt, M. 2017. Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä. Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 2. painos. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. E-kirja. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3969-1 [viitattu 9.6.2022].

 

Jos aineistolla on mainittu tekijä tai tekijät, kohta aloitetaan heillä. Tietoarkiston viittausohjeen mukaan aineistonkeruuvuotta käytetään vuositietona. Jos lähteellä ei ole tekijää, aloitetaan otsikolla. Jos sivustolla on viittausohje, on hyvä sitä katsoa ja muodostaa viittausohjeen kohdista Xamk-ohjeen muotoinen versio. 

Esimerkkejä:

Alastalo, M. & Borg, S. s.a. Numerolukutaito. Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/numerolukutaito/numerolukutaito_tiedonkeruu/ [viitattu 30.11.2023].

Faktorianalyysi s.a. Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/faktori/faktori/ [viitattu 30.11.2023].

Turunen, L., Kivioja, A., Riihimäki, J., & Määttä, P. 2007. Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007. Versio 1.0 (2016-02-29). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Sähköinen tietoaineisto. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3064 [viitattu 30.11.2023].

Vuori, J. s.a. Laadullinen sisällönanalyysi. Teoksessa Vuori, J. (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/laadullinen-sisallonanalyysi/ [viitattu 30.11.2023].

 

Sähköpostiviesti

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Toimi. Sähköpostiviesti päivämäärä. Yhteisö jossa kirjoittaja toimii.

Saira, R. 2016. Lehtori. Sähköpostiviesti 12.3.2016. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tietäjä, V. 2016. Markkinointipäällikkö. Sähköpostikeskustelu 2.8.–1.11.2016. Yritys Oy.

Radio-ohjelma, jonka voi kuunnella internetistä

 

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Vahvanen, P. 2020. Miksi seksi ei kiinnosta japanilaisia? Yle Areena. Radio-ohjelma. Päivitetty 22.1.2020. Saatavissa: https://areena.yle.fi/1-50392519 [viitattu 27.1.2020].

 

Tv-ohjelma

Vaikea aborttipäätös. 2021. Yle Areena. Tv-ohjelma. Julkaistu 17.9.2021. Saatavissa: https://areena.yle.fi/1-50652993 [viitattu 18.10.2022].

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisijayhteisö. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

 

Orvas-Kesälä, K. 2019. Teinilökäpöksyisyyden nousu ja uho. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. Powerpoint-diasarja. Päivitetty 5.11.2019. Saatavissa: internetosoite [viitattu 26.1.2020].

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Julkaisijan toimipiste: Julkaisija.

 

Rockstar Games. 2018. Red Dead Redemption 2 (special edition). Videopeli. New York City: Rockstar Games.

Tekijämuoto (aina ensisijainen, jos tekijä tiedetään)

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Gwizdala, J. 2020. Why do I string my bass with high C? Janek's bass studio. Youtube. Videoleike. Julkaistu 21.7.2020. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=uroitbCOBD8 [viitattu 13.8.2020].

 

Otsikkomuoto

Otsikko. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. 2012. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Videoleike. Saatavissa: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_ aikuiset/palvelujen_tuottaminen_ja_johtaminen [viitattu 19.11.2013].

 

Julkaisijamuoto

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Yleisradio. 2018. Kosmos - maailmankaikkeus viidessä minuutissa. Jakso 1: Kuinka iso maailmankaikkeus on? Yle Areena. Videoleike. Päivitetty 6.4.2018. Saatavissa: https://areena.yle.fi/1-4373269 [viitattu 27.1.2020].

 

Äänikirja

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Äänikirja. Saatavissa: https://www.celia.fi/ [viitattu 24.1.2022].

 

Katso myös kohta Lähdeviitteet eli tekstiviitteet --> Lähteellä ei sivunumeroita.

Painetut lähteet sekä luennot, esitelmät ja haastattelut

Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. Vuosi. Artikkelin otsikko. Lehden nimi kursivoituna lehden numero, sivut.  Jos lähteellä ei ole kirjoittajaa, merkitään lähde artikkelin otsikon mukaan. Päivittäin ilmestyvistä lehdistä merkitään ilmestymispäivämäärä.

Hartikainen, J. 2016. 5 keinoa kohtuuhintaiseen asumiseen. Helsingin Sanomat 12.11.2016, B12–B13.

Jensen, K. L., Toftum, J. & Friis-Hansen, P. 2009. A Bayesian network approach to the evaluation of building design and its consequences for employee performance and operational costs. Building and Environment 44, 456–462.

Potilaalta saatava lupa opetustilanteeseen. 2016. Helsingin Sanomat 10.11.2016, A8.

Työn sisältö on tärkeintä uran valitsemisessa. 2016. Mediuutiset 36, 12.

 

 

 

 

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Artikkelin otsikko. Teoksessa Toimituskunnan nimet (toim.) Teoksen nimi. Mahdollinen painostieto. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut joilla artikkeli on.

Auvinen, P. & Keto, U. 2012. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Teoksessa Airola, A. & Hirvonen, H. (toim.) Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 43–54.

Jacobsen, B. 2004. Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, B. (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. 5. painos. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 3–29.

 

 

Vinkkejä:

- Sivumerkintä tarkoittaa sivuja artikkelin alusta artikkelin loppuun.

- Merkitse sivunumerotieto ylös, kun käytät lähdettä. Kirjaston hakukoneen avulla et saa jälkikäteen tietoon, millä sivuilla jokin tietty artikkeli teoksessa on.

Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. Vuosi. Teoksen otsikko ja mahdollinen alaotsikko. Painostieto. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja/julkaisija.


Brüning Larsen, S. 2019.  Doing projects and reports in engineering. Lontoo: Red Globe Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2018. Tutki ja kirjoita. 22. painos. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2012. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.

 

Suomentajan merkintä:

Gartner, M., Thalheim, Y. & Rekiaro, I. 2000. Rasvanpoltto: hoikaksi kaloreita laskematta. Suom. I. Rekiaro. Helsinki: Tammi.

 

Lait (Lähdeluetteloon vain lain tai asetuksen nimi ja päivämäärä/nro, ei saatavuustietoja)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

HE 96/2019. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129.

 

Hovioikeuden päätöksistä voi tehdä lähdeluetteloon joko lyhyen tai pitkän version.

 

Helsingin HO 08.11.2005 3608.

Helsingin HO 08.11.2005 3608. Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Opettaja – Tunnusmerkistöerehdys. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2006/helho20063608 [viitattu 10.1.2022].

 

 

Esitelmä

Esitelmän pitäjän sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Esitelmän nimi. Työn laatu ja muut täydentävät tiedot viimeiseksi, esim. moniste, mistä saatavissa)

Dunwell, J. 2000. Community health assessment tool: Does it work crossculturally? Towards new approaches in international learning. Conference in Savonlinna 31.7.–20.8.2000. Abstracts.

 

Haastattelu

Taitaja, T. 2012. Toimitusjohtaja. Haastattelu 15.8.2012. Yritys Oy.

 

 

Mikäli teoksen nimessä esiintyy sama vuosiluku kuin on painovuosikin (ks. jälkimmäinen esimerkki), ei ole välttämätöntä toistaa samaa vuosilukua)

Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla. 2005. Länsi-Savo 12.9.2005, 6.

Toimintasuunnitelma vuodelle 1998. Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Fysioterapiaosasto. Moniste.

 

 

 

Vuodettomien vuositiedoksi kirjoitetaan "s.a.", jota ennen ei tule pistettä.

Halton oy s.a. CBH-aktiivipalkki. Tuote-esite.

Honda s.a. Honda Civic Tourer tekniset tiedot.

 

Jos käyttää samalta julkaisijayhteisöltä montaa vuodetonta lähdettä, on lähteet merkittävä otsikon mukaan, jotta lähdeviitteestä tulee yksilöllinen. (Jos lähteet otsikoisi "Valmet s.a." -muotoisiksi, olisi niillä molemmilla sama viite. Sellainen ei käy päinsä.)

Automaatio s.a. Valmet. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/valmet-lyhyesti/liiketoiminnat/automaatio/ [viitattu 14.7.2019].

Avainluvut s.a. Valmet. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/valmet-lyhyesti/avainluvut/ [viitattu 14.7.2019].

 

Eli käytännössä a, b, c jne. erotinta ei voi käyttää s.a.-merkinnän kanssa, esim. s.a.a., s.a.b., s.a.c. jne.

 

Painostieto merkitään teoksen otsikon jälkeen. Jos kyseessä on ensimmäinen painos, ei painostietoa merkitä.

Hokkanen, S. & Karhunen, J. 2014. Johdatus logistiseen ajatteluun. 7., uudistettu painos. Kangasniemi: Sho Business Development.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

 

Julkaisijayhteisö. Vuosi. Mahdollinen toimielin. Asiakirjatyyppi. Päiväys.

 

Mikkelin kaupunki. 2022. Lemmikkieläinasiainneuvosto. Pöytäkirja. Julkaistu 28.3.2022.

Saman tekijän tai julkaisijayhteisön samana vuonna ilmestyneet lähteet erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c…, kirjain kirjoitetaan vuoteen kiinni. Kohdat aakkostetaan otsikon mukaan: alla olevan esimerkin lähteistä Alkeishiukkaset on aakkosissa ennen Hauska-alkuista otsikkoa, joka on aakkosissa ennen Sinä-alkuista otsikkoa.)

Rapahousu, C. 2014a. Alkeishiukkaset ja raportinkirjoittajan hikinen arki. Helsinki: Kustaa Kustannus Oy.

Rapahousu, C. 2014b. Hauska tieteellinen teksti - hiertävä myyttikö? Tieteenkirjoittaja 4, 13–20.

Rapahousu, C. 2014c. Sinä ja minuus tieteessä – lähestymisnäkökulmia lähestymiseen. Helsinki: Kustaa Kustannus Oy.

Tekijät. Vuosi. Otsikko. Mahdollinen painostieto. Sarjajulkaisutieto. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Hakulinen, T., Onwen-Huma, H., Varsa, H., Pulkkinen, P. & Sandt, M. 2017. Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä. Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 2. painos. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Orava, H., Liukkonen, H., Saksanen, A. & Kuopanportti, H. 2005. Biojätteen ja jätevesilietteen käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 17.

 

 

Laatijat. Vuosi. Otsikko. Patenttinumero.

Graham, C. P., Fonti, L. & Martinez, A. M., American Sugar Co. 1972. Tableting sugar and compositions containing it. U.S. Pat. 3,642,535.

 

Standardin koodinumero. Vuosi. Otsikko. Alaotsikko.

SFS-ISO 13381-1:en. 2011. Koneiden kunnonvalvonta ja diagnostiikka. Prognostiikka. Osa 1: Yleiset periaatteet.

 

RT-kortin numero. Vuosi. Julkaisijayhteisö. Otsikko.

RT 14-10984. 2010. Rakennustieto. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Teoksen nimi. Vuosi. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Toimittajien nimet (toim.) Vuosi. Otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

 

Jos lähdettä ei ole kirjoitettu latinalaisin kirjaimin, se translitteroidaan. Kyrillisin kirjaimin kirjoitettu lähde translitteroidaan standardin SFS 4900 mukaisesti.
 

Naumov, A. 1996. Hofstedovo Izmerenie Rossii. Menedzhment, 3, 70–103.

Politkovskaja, A. 2002. Vtoraja tšetšenkaja. Moskova: Zaharov.

Lähdeluettelomalli

LÄHTEET

Luettelo sisältää kaikenlaisia lähde-esimerkkejä, joita voit käyttää malleina luodessasi lähdeluettelomerkintöjä.

Aira, A. 2012. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Jyväskylän yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities 179. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4708-8 [viitattu 3.11.2021].

Aro, A. 2020. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 22.4.2020. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 17.2.2023].

Auvinen, P. & Keto, U. 2012. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Teoksessa Airola, A. & Hirvonen, H. (toim.) Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 43–54.

Cantell, M. (toim.) 2000. Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Helsinki: Allianssi – LK-kirjat.

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. E-kirja. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 19.1.2018].

Gartner, M., Thalheim, Y. & Rekiaro, I. 2000. Rasvanpoltto: hoikaksi kaloreita laskematta. Suom. I. Rekiaro. Helsinki: Tammi.

Gretschel, A. & Hästbacka, N. 2016. Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli - Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisuja 1/2016. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 109. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja
/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf
[viitattu 6.9.2017].

Harvey, M. 2001. The Nuts and Bolts of College Writing. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://nutsandbolts.washcoll.edu/nb-home.html [viitattu 6.8.2010].

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. painos. Helsinki: Tammi.

Jolkku-Haukio, T. 2019. Julkaisu 10.1.2019. Facebook. Tilapäivitys. Saatavissa: https://facebook.com/jolkku-haukiontereesi [viitattu 14.1.2019].

Kangas, P. 1999. Elämä on juna eikä puu - elämäkerrallinen tutkimus yksilön akkulturaatiokokemuksista. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiivistelmä opinnäytetyöstä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://wwwedu.oulu.fi/opinnayt/99/ktl/kangas.htm [viitattu 15.8.2011].

KHO 22.12.1982/5846. Elinkeinotulon verotus - Tulolähde - Hevosten kasvatus- ja kilpailutoiminta - Elinkeinon käsite. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1982/198205846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=elinkeinon%20verotus%20-%20hevosten#highlight1 [viitattu 18.12.2013].

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Kolkka, M. 2001. Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 117. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/urn:isbn:951-44-5124-4 [viitattu 8.12.2021].

@Kotus_tiedotus. 2019. Tviitti 30.1.2019. Twitter-mikroblogipalvelu. Tilapäivitys. Saatavissa: https://twitter.com/Kotus_tiedotus [viitattu 30.1.2019].

Mäenpää, M. 2019. Fifth Corner - Nelli Såger. #Yrittäjyys360. Soundcloud. Podcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/yrittajyys360/nelli-sager-fifth-corner/s-3Cx2m [viitattu 28.1.2019].

Nivelreuma. 2015. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 8.6.2015. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi21010 [viitattu 5.8.2020].

Opetusviranomaiset tasoittavat peleille tietä kouluihin. 2013. Kouvolan Sanomat 6.12.2013. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kouvolansanomat.fi/Online /2013/12/06/Opetusviranomaiset+tasoittavat+peleille+tiet%C3%A4+kouluihin/20132166 21917/4 [viitattu 9.12.2013].

Paloranta, V.-P. 2016. Lehto Group Oyj täsmentää vuotta 2016 koskevia taloudellisia näkymiä. Kauppalehti. Pörssitiedote 11.11.2016. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201611110111 [viitattu 12.11.2016].

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. 2012. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Videoleike. Saatavissa: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_ aikuiset/palvelujen_tuottaminen_ja_johtaminen [viitattu 19.11.2013].

Politkovskaja, A. 2002. Vtoraja tšetšenkaja. Moskova: Zaharov.

Potilaalta saatava lupa opetustilanteeseen. 2016. Helsingin Sanomat 10.11.2016, A8.

Pöllänen, H. 2016. Hiihdonopettajien vuorovaikutusosaaminen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -työ. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605042427 [viitattu 15.11.2016].

Sairaanhoitajaliitto s.a. Sairaanhoitajayrittäjä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajaliitto/jasenyys/jasenlajit/sairaanhoitajayrittaja/ [viitattu 18.11.2013].

Salo, K. & Mikkonen, M. 2020. Miksi ja miten valmistautua synnytykseen?: Opas terveydenhoitajille. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020071519562 [viitattu 10.8.2020].

Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta. 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:2. E-kirja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3771-0 [viitattu 16.11.2016].

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.

Veale, M. & Brown, I. 2020. Cybersecurity. Internet Policy Review 4. Verkkolehti. Saatavissa: https://doi.org/10.14763/2020.4.1533 [viitattu 16.2.2022].

 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement