Siirry pääsisältöön

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Xamk-lähdeohje

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Mitä kaikkea lähdeohjesivusto sisältää?

Lähdeohjesivusto sisältää ohjeet lähteisiin viittaamiseen tekstissä että lähteen merkitsemiseen lähdeluettelossa Harvard-mallin mukaisesti. Malli perustuu siihen, että lähdeluettelo on tekijän sukunimen tai teoksen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Näillä sivuilla on myös alasivunsa numeroviitejärjestelmästä, jota voidaan käyttää tekniikan alalla. Sivusto antaa myös ohjeita kuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttöön.

Sivustolle on koottu monentyyppisiä lähde-esimerkkejä. Jos huomaat, että jokin esimerkkityyppi puuttuu, ilmoita siitä viestinnän opettajallesi, jotta voimme päivittää sivua. Tämän tekstin alla olevassa tekstilaatikossa ovat viimeisimmät päivitystiedot. Kissavideoita ei täältä voi katsoa.

Sovella osuvinta ohjetta ja esimerkkiä oman lähdeaineistosi merkitsemiseen. Kun saat opinnäytetyön kielenohjausta, tee juuri niin kuin oman opinnäytteesi kielenohjaaja neuvoo tekemään!

 

 

Päivitykset

2024

22.4.2024 Lisätty tietokoneohjelmaesimerkki kohtaan Videopelit

15.4.2024 Lisätty tietosanakirjalähde kohtaan Kirjat

3.4.2024 Lisätty lähdeviitteisiin kohta vuodettomiin lähteisiin viittaaminen

28.3.2024 Lisätty ähdeviittteisiin kohta tekoälysovelluksen käyttämisestä tekstin tuottamisen tukityökaluna

15.2.2024 Lisätty lähdeviitteisiin kohta Saman tekijän eri vuonna ilmestyneet lähteet, lisätty myös In English -välilehti

14.2.2024 Muutettu X:ksi Twitterin nimi. 

7.2.2024 Lisätty e-kirja-lähteisiin tarkemmat Kaakkuri-linkit. Lisätty amk-opinnäyte lähdeluetteloesimerkkeihin. 

2023

30.11.2023 Lisätty sähköinen tietoaineisto -lähdeluettelokohta

13.11.2023 Lisätty ISBN-tietoa (ks. alla 29.9.2023-päivitys) lähdeluettelon laatimisen yleisohjeisiin.

10.11.2023 Korjattu DOI-linkki kuvan otsikko -lähdemerkintään ja tarkennettu pysyvän verkko-osoitteen käytön ohjetta

29.9.2023 Lisäys e-kirjat kohtaan: e-kirjoiksi merkitään sellaiset julkaisut, joilla on ISBN-tunnus.

19.9.2023 Lisätty kuva-ohjeeseen "Jos kuvalla on erikseen mainittu ottaja" -kohta

12.9.2023 poistettu lähdeviitteet-välilehdeltä tuplamerkintä "lähteellä ei sivunumeroita"

8.6.2023 / Tv-ohjelman lähdeluetteloesimerkki lisätty. Lisätty lähdeluettelon tekemisen periaatteisiin kohta, jossa kerrotaan, miten saa Wordin luomat otsikkotyyliset internetosoitteet tavallisiksi internetosoitteiksi. 

28.4.2023 Numeroviitejärjestelmään lisätty esimerkki, jossa viitteessä on monta lähdettä.

13.4.2023 CC-kuvien merkintäohje lisätty

15.3.2023 Muutettu lähdeluettelovälilehden esitysjärjestystä siten, että elektroniset lähteet ovat vasemmalla ja painetut oikealla.

24.2.2023 Muokattu lähdeviitteet-välilehdelle uusi, helppolukuisempi rakenne

23.2.2023 Lisätty CC-lisenssikohtaan linkki.

17.2.2023 Muutettu internet- ja e-kirja-lähdeluetteloesimerkkejä ja täydennetty numeroviitejärjestelmän lähdeluetteloa.

7.2.2023 Muutettu lähdeluettelokohta: käytä lähdeluettelokohdan internetosoitteena sitä osoitetta, jossa tieto on, vaikka sivusto vaatisi Xamk-kirjautumisen.

 

2022

17.11.2022 Muutettu lähdeluettelo-ohjetta: lisätty oma kohta aikakauskirjalle, internetsivulle sekä opinnäytteille. Näiden lisäksi muutettu kohta "toimituskunnan nimet" muotoon "toimittajien nimet".

11.10.2022 Päivitetty ensimmäisen välilehden johdantoa

12.9.2022 Täsmennetty kuvien ja taulukoiden otsikko -kohtaa

8.8.2022 Korjattu käypä hoito -suositusesimerkkiin työryhmän nimi

9.6.2022 Lisätty sarjajulkaisukohta elektronisten lähteiden puolelle Lähdeluettelon laatiminen -välilehdelle. Lisätty EU-lehti esimerkkilähdeluetteloon. Lisätty Viittaus useampaan kuin yhteen virkkeeseen -lähdeviitekohtaan lisää esimerkkejä ja tietoa. Lisätty Sanasto-kohta elektronisiin lähteisiin Lähdeluettelon laatiminen -välilehdelle.

8.6.2022 Lisätty kuvan lähdeviite-esimerkki ja täsmennetty kuvien lähteiden merkintää Valokuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttö -välilehdelle

11.5.2022 Lisätty ylempi amk -opinnäytetyöesimerkki ja vaihdettu esimerkkilähdeluettelon vanha opinnäytetyöesimerkki uudempaan 

1.4.2022 Lisätty lähdeviite-esimerkki EU:n asetukseen

28.3.2022 Lisätty pöytäkirjalähde painettuihin lähdeluetteloesimerkkeihin

24.3.2022 Lisätty käypä hoito -suosituksista lähdeviite-esimerkit

15.3.2022 Lisätty äänikirja omaksi lähdeluetteloesimerkkikohdakseen

16.2.2022 Lisätty ohje käyttää tiedejulkaisun pysyvää osoitetta (URN, DOI), jos sellainen on saatavissa. Lisätty Veale & Brown (2020) -lähde esimerkkilähdeluetteloon.

8.2.2022 Lisätty väitöskirja (julkaisusarjamuoto) esimerkkilähdeluetteloon

3.2.2022 Lisätty lakilähdeohje myös elektronisten lähteiden puolelle (on identtinen painettujen lähteiden kohdan kanssa); lisätty hovioikeuden päätös -esimerkit (pitkä ja lyhyt)

2.2.2022 Lisätty lähdeluettelo-ohjeeseen julkaisijan lyhenteellä aloittamisen kohta

24.1.2022 Korjattu e-kirjan dokumenttityyppikohta.

20.1.2022 Lisätty lakiviite-esimerkki

17.1.2022 Lisätty esimerkki kohtaan "viittaus useampaan kuin yhteen virkkeeseen"

13.1.2022 Lisätty lähdeviite-esimerkkeihin kohta, jossa viitteessä on useita sivunumeroita, esim. (Pennanen 2022, 44, 46).

11.1.2022 Päivitetty verkkolehden lähdelueluettelomerkintäkohtia. 

 

2021

8.12.2021 Täsmennetty väitöskirja-lähdeluettelomerkintää julkaisusarjatiedolla

14.10.2021 Lisätty intranetlähdeluetteloesimerkki

28.9.2021 Lisätty lähdeviitteisiin virke kohtaan viittausesimerkki saman tekijän samana vuonna ilmestyneet lähteet

9.9.2021 Otettu pois virke, jossa pyydettiin etsimään lähteen vuositietoa WWW-sivujen ominaisuuksista.

26.8.2021 Lisätty mom.-lyhenteen piste lakiviitemerkintään, kun vimmastunut viestinnänopettajajoukko sitä kaupunginporteilla vahvasanaisia bannereita heiluttaen vaati

2.8.2021 Verkkolehti-lähteitä lisätty lähdeluettelo-välilehden esimerkkeihin (HS-lähteet)

26.5.2021 Suomentaja-lähde lisätty lähdeluettelo-välilehden kirjaesimerkkeihin.

14.5.2021 Muutettu esimerkkilähdeluettelon (Harvard) paikkaa; nyt esimerkkilähdeluettelo on omalla välilehdellään. Lisätty Lähdeluettelon laatiminen -välilehdelle teksti: "Jos lähde vaatii kirjautumisen, laitetaan saatavuustietoihin internetosoitteeksi Kaakkuri-kirjastomme etusivu."

17.3.2021 Lisätty täsmennys "Tarkista koulutukseltasi, saatko käyttää numeroviitejärjestelmää kirjoitelmassasi" numeroviitejärjestelmäkohtaan.

9.2.2021 Lisätty Lähdeluettelon laatiminen -osioon oma kohtansa videopeleistä.

12.11.2020 Lisätty numeroviitejärjestemälähdeluetteloesimerkkejä, täsmennetty mm. vuodettoman lähteen merkintätapaa sekä lisätty muutama täsmentävä virke yleisohjeisiin. Lähdeluetteloissa olevista internetosoitteista on tehty hyperlinkit.

13.8.2020 Lisätty esimerkki lähdeluetteloesimerkki kohtaan Videot.

10.8.2020 Lisätty kohta Julkaisuarkistoissa olevat lähteet (esim. Theseus) -otsikko lähdeluettelovälilehdelle.

5.8.2020 Päivitetty Käypä hoito -ohjeen lähdeluetteloesimerkkiä. Lisätty internetlähdeluettelokohtaan päivityspäivämäärää koskeva tieto.

15.5.2020 Lisätty aikakauskirjalähdeluetteloesimerkki kohtaan Artikkeli teoksessa joka koostuu artikkeleista (kokoomateos).

14.5.2020 Lisätty lakilähteisiin EU-asetusesimerkki: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

12.5.2020 Lisätty "lähteellä ei sivunumeroita" -lähdeviite-esimerkkejä.

6.5.2020 Yleistä elektronisista lähteistä -kohdan alle on lisätty 3 perusesimerkkiä. Käypä hoito- sekä sähköpostiviestilähteistä on tehty omat välilehtensä.

9.4.2020 Kursivoitu lehtien nimet esimerkkilähdeluettelosta sekä lähdeluetteloesimerkeistä.

8.4.2020 RT-kortisto-kohta lisätty Standardit, patentit ja RT-kortistot -otsikon alle lähdeluettelokohtaan sekä tehty RT-kortisto-esimerkki lähdeviitepuolelle kohtaan Standardit ja RT-kortisto.

10.2.2020 sivuston beta-versio julkaistu.

29.1.2020 sivusto luotu. Sivusto vastaa muutamaa esimerkkiä lukuunottamatta Studentin lähdeohjetta, joka on päivitetty 7.2.2019.

Sivujen ylläpitäjä

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement