Skip to main content

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: BETA: Xamk-lähdeohje

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti. Sivusto on vielä hieman keskeneräinen (päivitetty 15.5.2020).

Mitä kaikkea lähdeohjesivusto sisältää?

Lähdeohjesivusto sisältää ohjeet lähteisiin viittaamiseen tekstissä että lähteen merkitsemiseen lähdeluettelossa Harvard-mallin mukaisesti. Malli perustuu siihen, että lähdeluettelo on aakkosjärjestyksessä. Näillä sivuilla on myös alasivunsa numeroviitejärjestelmästä, jota voidaan käyttää tekniikan alalla. Sivusto antaa myös ohjeita kuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttöön.

Sivustolle on koottu monentyyppisiä lähde-esimerkkejä. Jos huomaat, että jokin esimerkkityyppi puuttuu, ilmoita siitä viestinnän opettajallesi, jotta voimme päivittää sivua. Tämän tekstin alla olevassa tekstilaatikossa ovat viimeisimmät päivitystiedot.

 

Studentissa oleva lähdeohje korvataan tällä ohjesivustolla syyskuusta 2020 alkaen.

Päivitykset

5.8.2020 Päivitetty Käypä hoito -ohjeen lähdeluetteloesimerkkiä. Lisätty internetlähdeluettelokohtaan päivityspäivämäärää koskeva tieto.

15.5.2020 Lisätty aikakauskirjalähdeluetteloesimerkki kohtaan Artikkeli teoksessa joka koostuu artikkeleista (kokoomateos).

14.5.2020 Lisätty lakilähteisiin EU-asetusesimerkki: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

12.5.2020 Lisätty "lähteellä ei sivunumeroita" -lähdeviite-esimerkkejä.

6.5.2020 Yleistä elektronisista lähteistä -kohdan alle on lisätty 3 perusesimerkkiä. Käypä hoito- sekä sähköpostiviestilähteistä on tehty omat välilehtensä.

9.4.2020 Kursivoitu lehtien nimet esimerkkilähdeluettelosta sekä lähdeluetteloesimerkeistä.

8.4.2020 RT-kortisto-kohta lisätty Standardit, patentit ja RT-kortistot -otsikon alle lähdeluettelokohtaan sekä tehty RT-kortisto-esimerkki lähdeviitepuolelle kohtaan Standardit ja RT-kortisto.

10.2.2020 sivuston beta-versio julkaistu.

29.1.2020 sivusto luotu. Sivusto vastaa muutamaa esimerkkiä lukuunottamatta Studentin lähdeohjetta, joka on päivitetty 7.2.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivujen ylläpitäjä