Siirry pääsisältöön

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Valokuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttö

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Yleistä

Kuvan otsikointi ja lähdemerkinnät

Tavallisesti kuvien ja taulukoiden lähteet merkitään tekstilähteiden tapaan kuva- ja taulukko-otsikoiden yhteydessä oleviin lähdeviitteisiin sekä työn lopussa olevaan lähdeluetteloon. Lähdeviite merkitään kuvan otsikkoon:

kuvan otsikointi tekstissä ja kuvan lähdeviite-esimerkki

Lähdeluettelossa lähde olisi näin:

Levy, M., Fink, M., Marshall, J., Abraham, E., Angus, D., Cook, D., Cohen, J., Opal, S., Vincent, J.-L. & Ramsay, G. 2003. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International sepsis definitions conference. Critical care medicine 4, 530–538. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000050454.01978.3B [viitattu 8.6.2022].

 

Jos kuvalla on erikseen mainittu ottaja, hänet laitetaan tekijäksi.

Tällöin voi soveltaa artikkeli kokoomateoksessa -ohjetta:

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Teoksessa Toimituskunnan nimet (toim.) Teoksen otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

 

Taulukoiden otsikointi ja lähdemerkinnät

Taulukon otsikko kirjoitetaan taulukon ylle. Mahdollinen lähdeviite merkitään otsikon loppuun:

Lähdeluettelossa lähde olisi näin:

ELY-keskus. 2020. Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset. Hoidon ja ylläpidon alueurakat. PDF-dokumentti. Julkaistu 10.10.2016. Saatavissa: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/24195897/3_8_sanktiot_bonukset_hoidon_malli.pdf/b6acbb5f-ccc5-4a48-bbcb-4e2866aa5483 [viitattu 8.6.2022].

 

Jos lähdettä on mukailtu, kirjoitetaan tieto kuvan tai taulukon otsikossa olevaan lähdeviitteeseen: "(mukaillen Huttunen 2022, 13)". Kokonaan itse laadittuihin kuviin tai taulukoihin ei merkitä lähdeviitettä. Jos kuvan tai taulukon otsikko on virke, laitetaan sen loppuun piste, esim. "Kuva 2. Otsikko joka on virke (Lähde)."

CC-kuvien käyttö

CC-linkeistä merkitään vähintään

  • tekijän nimi, julkaisuvuosi ja otsikko
  • lisenssi, jolla teos on jaettu
  • linkki lisenssiin, jos on mahdollista
  • lähde / linkki teoksen alkuperäiseen julkaisupaikkaan, jos on mahdollista.

Esimerkki:

läntinen pahkaruoste (Endocronartium harknessii)

Kuva 4. Läntinen pahkaruoste (Rockefeller s.a.)

Lähdeluettelossa lähde olisi näin:

Rockefeller, A. s.a. Läntinen pahkaruoste (Endocronartium harknessii). CC-BY-SA-3.0. Suomen Lajitietokeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://laji.fi/taxon/MX.200721/identification [viitattu 13.4.2023].

 

Huomattavaa: muunnelmissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että muunnelman tekijä sekä ilmaistava jotenkin, mitä kumpikin on tehnyt (tarkista aina ensin, että lisenssi sallii teoksen muuntelun).

 

Kuva- ja taulukkoluettelot

Jos kuvia tai taulukoita on huomattava määrä, voidaan kuvat koota kuva- tai taulukkoluetteloksi, jotka ovat lähdeluettelon jälkeen. Jos käytät kuvaluetteloa, kuvien lähdetiedot merkitään vain kuvaluetteloon. Kuvaluettelo ei ole liitetiedosto vaan oma luettelonsa lähdeluettelon jälkeen. Voit lukea lisää kuva- ja taulukkoluettelon tekemisestä opinnäytetyön kirjoitusalustan liitteestä 3. Tässä on esimerkki kuvaluettelosta:

 

KUVALUETTELO

Kuva 1. Opinnäytetyöprosessi. Heikkinen, M., Karttunen, M., Mäkelä, M., Mäkelä-Marttinen, L., Söderqvist, M. & Wass, H. 2013. Opinnäytetyöprosessin vaiheet. PowerPoint-diaesitys 11.10.2013. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Kuva 2. Lähteen referoiva ja suora lainaaminen. Karttunen, M. 26.8.2014.

Kuva 3. Liikehuoneiston nykyinen julkisivu. Julma-Ryytönen, V. 1.9.2014.

Kuva 4. Kuvakaappaus yrityksen intran pääsivusta. Oy Yritys Ab. 2014. Saatavissa: https://oyyritysab.fi/intra/main [viitattu 1.9.2014].

 

 

Näillä oikeuksilla voit käyttää valokuvia, piirroksia, graafeja ja taulukoita

Tiedon visualisoiminen eli kuvien ja taulukoiden havainnollistava luvallinen käyttö on suotavaa tiedeviestinnässä, tehtävissä ja opinnäytetöissä somen aikakaudella.

Voit käyttää kuvia ja taulukoita, joiden teoskynnys ylittyy

1. sitaattioikeuden nojalla: kuvan (valokuvan, piirroksen tai graafin) tai taulukon voit liittää tehtävääsi tai opinnäytetyöhösi, jos siteeraussäännöksen edellytykset täyttyvät. Siteerattavan kuvan tai taulukon tulee liittyä omassa tekstissä käsiteltävään asiaan, sitä tulee käsitellä tekstissä ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen havainnollistamiseksi. Toisin sanoen kuvalla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin (ns. vetoamisfunktio). Siteerattavan kuvan tai taulukon tulee olla julkistettu.

2. tekijän luvalla: Voit myös pyytää luvan kuvan käyttöön työssäsi suoraan tekijältä tai oikeudenhaltijalta.

3. CC-lisenssillä: Tarkista lisenssikuvakkeista, mitä saat tehdä. CC-lisenssi ja tekijän nimi pitää merkitä kuvan yhteyteen.

4. jos tehtävää (tai opinnäytetyötä) ei julkaista painettuna tai internetissä, voi kuvia liittää myös ammattikorkeakoulun kopiointiluvalla.

5. Tekijä ja lähde on aina merkittävä.

Lisätietoa

Jos jossain yksittäisessä tuotoksessa ei teoskynnys ylity, saa sellaista tuotosta käyttää vapaasti. Teoskynnys ylittyy, kun teos on itsenäinen ja omaperäinen.
 
Käytännössä kaikissa opiskelijoiden tehtävissä sisäisessä verkossa valokuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttö on sallittua ammattikorkeakoulujen kopiointiluvalla.

Opinnäytetöissä myös avoimessa verkossa yleensä kohta 1 (sitaattioikeus) toteutuu, joten lyhyesti sanottuna opinnäytetöissä kuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden (myös skannattujen) käyttö on yleensä sallittua, jos niitä käsitellään tekstissä ja kuvalla tai taulukolla havainnollistetaan käsiteltävää asiaa ja tekijä ja lähde ilmoitetaan. Siteeraamiseen ei vielä riitä pelkkä viittaaminen omassa tekstissä.

Itse piirtäminen ei tee taulukkoa sen luvallisemmaksi kuin skannaaminen. Julkistamattomien valokuvien käyttöä varten tulee varmistaa lupa sekä kuvan ottajalta että kuvattavilta.
 
Kirjoittajan tulee tuntea oman alansa merkintäkäytänteet. Kulttuurialan opinnäytetöissä myös opinnäytetyön tekijä merkitsee lähdeviitteellä oman kuvamateriaalinsa.

lisätietoja kopiosto.fi

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement