Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Valokuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttö

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Yleistä

Jos kuvia tai taulukoita on huomattava määrä, voidaan kuvat koota kuva- tai taulukkoluetteloksi, jotka ovat lähdeluettelon jälkeen. Jos et käytä kuvaluetteloa, lähteet merkitään normaalisti lähdeluetteloon. Jos käytät kuvaluetteloa, kuvien lähdetiedot merkitään vain kuvaluetteloon. Kuvaluettelo ei ole liitetiedosto vaan oma luettelonsa lähdeluettelon jälkeen. Voit lukea lisää kuva- ja taulukkoluettelon tekemisestä opinnäytetyön kirjoitusalustan liitteestä 3. Tässä on esimerkki kuvaluettelosta:

KUVALUETTELO

Kuva 1. Opinnäytetyöprosessi. Heikkinen, M., Karttunen, M., Mäkelä, M., Mäkelä-Marttinen, L., Söderqvist, M. & Wass, H. 2013. Opinnäytetyöprosessin vaiheet. PowerPoint-diaesitys 11.10.2013. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Kuva 2. Lähteen referoiva ja suora lainaaminen. Karttunen, M. 26.8.2014.

Kuva 3. Liikehuoneiston nykyinen julkisivu. Julma-Ryytönen, V. 1.9.2014.

Kuva 4. Kuvakaappaus yrityksen intran pääsivusta. Oy Yritys Ab. 2014. Saatavissa: https://oyyritysab.fi/intra/main [viitattu 1.9.2014].

 

LISÄÄ ESIMERKKI KUVAN JA TAULUKON OTSIKOSTA JA TEKSTIVIITTEESTÄ.

 

Näillä oikeuksilla voit käyttää valokuvia, piirroksia, graafeja ja taulukoita

Tiedon visualisoiminen eli kuvien ja taulukoiden havainnollistava luvallinen käyttö on suotavaa tiedeviestinnässä, tehtävissä ja opinnäytetöissä somen aikakaudella.

Voit käyttää kuvia ja taulukoita, joiden teoskynnys ylittyy

1. sitaattioikeuden nojalla: kuvan (valokuvan, piirroksen tai graafin) tai taulukon voit liittää tehtävääsi tai opinnäytetyöhösi, jos siteeraussäännöksen edellytykset täyttyvät. Siteerattavan kuvan tai taulukon tulee liittyä omassa tekstissä käsiteltävään asiaan, sitä tulee käsitellä tekstissä ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen havainnollistamiseksi. Toisin sanoen kuvalla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin (ns. vetoamisfunktio). Siteerattavan kuvan tai taulukon tulee olla julkistettu.

2. tekijän luvalla: Voit myös pyytää luvan kuvan käyttöön työssäsi suoraan tekijältä tai oikeudenhaltijalta.

3. CC-lisenssillä: Tarkista lisenssikuvakkeista, mitä saat tehdä. CC-lisenssi ja tekijän nimi pitää merkitä kuvan yhteyteen.

4. jos tehtävää (tai opinnäytetyötä) ei julkaista painettuna tai internetissä, voi kuvia liittää myös ammattikorkeakoulun kopiointiluvalla.

5. Tekijä ja lähde on aina merkittävä.

Lisätietoa

Jos jossain yksittäisessä tuotoksessa ei teoskynnys ylity, saa sellaista tuotosta käyttää vapaasti. Teoskynnys ylittyy, kun teos on itsenäinen ja omaperäinen.
 
Käytännössä kaikissa opiskelijoiden tehtävissä sisäisessä verkossa valokuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden käyttö on sallittua ammattikorkeakoulujen kopiointiluvalla.

Opinnäytetöissä myös avoimessa verkossa yleensä kohta 1 (sitaattioikeus) toteutuu, joten lyhyesti sanottuna opinnäytetöissä kuvien, piirrosten, graafien ja taulukoiden (myös skannattujen) käyttö on yleensä sallittua, jos niitä käsitellään tekstissä ja kuvalla tai taulukolla havainnollistetaan käsiteltävää asiaa ja tekijä ja lähde ilmoitetaan. Siteeraamiseen ei vielä riitä pelkkä viittaaminen omassa tekstissä.

Itse piirtäminen ei tee taulukkoa sen luvallisemmaksi kuin skannaaminen. Julkistamattomien valokuvien käyttöä varten tulee varmistaa lupa sekä kuvan ottajalta että kuvattavilta.
 
Kirjoittajan tulee tuntea oman alansa merkintäkäytänteet. Kulttuurialan opinnäytetöissä myös opinnäytetyön tekijä merkitsee lähdeviitteellä myös oman kuvamateriaalinsa.

lisätietoja kopiosto.fi