Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinta

Millaisia vaiheita tiedonhankintaan liittyy ja miten siinä kannattaa edetä?

Löydät tästä oppaan tiedonhankinnan osiosta materiaaleja avuksi tiedonhankintaan, erilaisten lähdeaineistojen tunnistamiseen ja tiedon arviointiiin. Opasta käytetään sekä tiedonhaun lähiopetuksen että itsenäisen opiskelun tukena. Oppaasta löytyy apua ja materiaalia erilaisiin oppimistehtäviin ja opintojen eri vaiheisiin liittyen.

​Aloita tutkimalla alla olevaa tiedonhankinnan prosessia ja etene tämän jälkeen portaalle 1, josta saa vinkkejä mitä oppaasta kannattaa minkäkinlaisen tehtävän kohdalla katsoa läpi.

Hyvää tiedonhakumatkaa! Kuvassa mies katsoo kaukoputkella kaukaisuuteen

(Photo by Evgeni Tcherkasski on Unsplash)

Tiedonhankinta on prosessi, joka kannattaa tehdä osissa

Tiedonhankinta etenee prosessimaisesti tiedontarpeen määrittelystä hakuaiheen analyysiin, tiedonlähteiden valintaan ja varsinaisen tiedon hakemisen sekä analysoinnin kautta lopputuotokseen eli esimerkiksi valmiiseen oppimistehtävään. 

Kun tietoa tarvitaan nopeasti johonkin arkipäivän ongelmaan (esim. miten kirjasto on avoinna), ei tiedonhakua tarvitse suunnitella. Mutta kun haetaan tietoa laajempiin opiskelutehtäviin (esim. kirjallisuuskatsaus, essee, opinnäytetyö), on tiedontarvetta, hakusanoja, sopivia tiedonlähteitä jne. suunniteltava ja pohdittava etukäteen ja vasta tämän jälkeen suoritetaan varsinainen tiedon hakeminen.

Arkipäivän tiedonhaussa tiedon löytymiseen riittää yleensä internetin hakukone, mutta laajemmat haut vaativat onnistuakseen myös järjestettyjen tietokantojen käyttöä.

Myös tässä oppaassa on edetty prosessimaisesti tiedonhaun portaalta toiselle, josta myös alla oleva kuva kertoo.

tiedonhankinnan prosessi kuvana

Kuva: Terhi Kaipainen, CC-BY-SA 4.0

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement