Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinta

3. Miten yhdistää hakusanat?

Hakutekniikoilla saa tehoa tuloksiin. Tutustu alla oleviin neljään tekniikkaan ennen hakusanojen syöttämistä tietokantaan. Niitä hyödyntämällä saat tuloksista mahdollisimman osuvia.

Yhdistä hakusanat

Yhdellä hakusanalla hakeminen tuo helposti aiheeseen liittymättömiä hakutuloksia. Hakusanat kannattaakin yhdistää toisiinsa hakulausekkeeksi. Se tapahtuu sanoilla AND- OR- ja NOT (Boolen operaattorit).

AND tarkentaa hakua

- Kun haluat, että hakutuloksessa on oltava kaikki haetut sanat.

Haku kahvi AND terveys tuo tuloksia, joissa esiintyy molemmat sanat kahvi ja terveys.

OR laajentaa hakua

- Kun haluat, että hakutuloksessa on jokin sanoista.

Haku kahvi OR coffee tuo tuloksia, joissa on jompikumpi sanoista kahvi tai coffee. 

NOT rajaa hakua

-Kun haluat, että ensimmäinen sana esiintyy hakutuloksessa, mutta toinen ei. 

Haku kahvi NOT historia etsii kaikki tulokset, joissa esiintyy sana kahvi, mutta jättää hakutuloksista pois sellaiset, joissa esiintyy historia.

 

Haussa voi käyttää monia operaattoreita (AND, OR, NOT) yhtä aikaa. Alla olevaan kuvassa on selitetty auki hakusanojen yhdistäminen (Boolen logiikka).

Kuvassa on selitetty Boolen logiikka esimerkkien avulla.

 

Miltä haut näyttävät tietokannoissa?

Useimpien tietokantojen tarkennetuissa hauissa (Advanced Search) AND- OR ja NOT-operaattorit ovat valmiina valittaviksi hakukenttien välissä. Ne voi myös kirjoittaa hakusanojen väliin.

 

Esimerkki tietokantahausta, jossa on käytetty boolen operaattoreita.

 

Jos käytössä on vain yksi hakukenttä, lisätään sulkumerkit kertomaan tietokannalle haun suoritusjärjestys. 

Esimerkiksi tehtäessä yllä olevan kuvan haku hampurilaisresepteistä, joissa on joko tomaattia tai juustoa, hakulauseke kirjoitettaisiin:

Kuvassa on hakulaatikko, johon on sulkeisiin kirjoitettu tomaatti OR juusto ja AND-operaattori, jonka jälkeen on sana hampurilainen.

Sulut kertovat tietokannalle, että sen pitää ensi käsitellä sanat tomaatti ja juusto ja vasta sen jälkeen yhdistää kumpaankin sanaan sana hampurilainen.

Katkaise hakusanat

Useimmat tietokannat etsivät hakusanoja täsmälleen antamassasi muodossa. Katkaisemalla hakusanasi saat hakuun kerralla mukaan kaikki sanan taivutusmuodot. Se on tärkeää erityisesti suomeksi haettaessa, koska mahdollisia taivutusmuotoja on paljon.

Hakusana kannattaa katkaista siitä kohtaa, josta sana alkaa taipua. Liian kaukaa katkaistu sana tuo hakuun mukaan myös aiheen ohi meneviä sanoja. 

Katkaisumerkin lisäksi voit käyttää myös korvausmerkkiä, jonka avulla korvaat yhden kirjaimen hakusanassasi. Tällä tavalla saa mukaan sanan eri kirjoitusmuotoja. Esimerkiksi haulla organi?ation hakutulokseen tulee mukaan sekä organization että organisation. 

Tarkista katkaisu- ja korvausmerkki aina tietokannan ohjeista. Useimmiten katkaisumerkki on asteriski * ja korvausmerkki kysymysmerkki ?, mutta poikkeuksiakin on. Osa tietokannoista myös katkaisee sanan automaattisesti, jolloin erillistä merkkiä ei tarvita.

hakusanan katkaiseminen

Käytä moniosaisissa hakusanoissa fraasihakua

Fraasihakua kannattaa käyttää, kun hakusana koostuu kahdesta tai useammasta sanasta, joiden halutaan olevan hakutuloksessa kirjoitetussa järjestyksessä ja muodossa. Fraasi muodostetaan yleensä ympäröimällä sanat lainausmerkeillä. ​Tarkista kuitenkin aina tietokannan ohjeista, kuinka fraasihaku toimii.

Esimerkiksi haulla "sosiaalinen media"  hakutuloksessa esiintyvät sanat sosiaalinen ja media peräkkäin. Ilman lainausmerkkejä hakusanat voivat sijaita kaukanakin toisistaan, mikä lisää epärelevanttien hakutulosten määrää.

Kuvassa Kaakkkuri-palvelun hakukenttä, jossa on sana sosiaalinen media kirjoitettu lainausmerkkeihin.

Rajaa hakua

Tiedonhakuja voi rajata monin eri tavoin. Yleisimpiä tapoja ovat 

 • kieli
 • Kuvassa on näkymä Kaakkuri-sivuston rajausmahdoolisuuksista, joita ovat verkossa saatavilla, sijainti, aineistotyyppi, tekijä, kieli, aihe, aikaväli ja uutta Finnassajulkaisuaika
 • aineistotyyppi (esim. kirja, opinnäytetyö, tutkimusartikkeli)
 • asiasanat.

Useimmiten tietokannassa on myös mahdollista rajata näkyviin vain ne aineistot, joita pääsee heti lukemaan (esim. kokoteksti / free full text tai verkossa saatavilla). Kuitenkin suurinta osaa artikkeleista voi päästä lukemaan muutakin kautta. Ole yhteydessä Kirjastopalveluihin, jos tarvitsemasi aineisto ei avaudu. 

Monissa tietokannoissa on mahdollista rajata hakutulokseen vain vertaisarvioitut artikkelit (peer reviewed tai scholarly journals). 

 

Haun kohdistaminen

Haun voi kohdistaa tiettyyn hakutuloksen osioon, vaikkapa vain otsikossa esiintyviin sanoihin. Tällöin haettujen sanojen pitää siis esiintyä hakutuloksen otsikossa.

Esimerkiksi Kaakkurissa haun voi pudotusvalikosta kohdistaa otsikkoon, tekijään tai aiheeseen. Oletusvalinana on "kaikki osumat", jolloin haku kohdistuu kaikkiin haettavissa oleviin tietoihin.

Kuvassa on kaakkurin etusivun hakukenttä, jonka oikeasta päädystä on avattu haun kohdistamisen vaihtoehdot. Ne ovat Kaikki osumat, otsikko, tekijä ja aihe.

Kirjoita hakulauseita

Tiedonhakuja voi tehdä yksittäisillä hakusanoilla, katkaistuilla hakusanoilla, hakusanojen yhdistelmillä (AND, OR, NOT) ja rajaamalla hakuja.
Hakusanoista voi kirjoittaa myös hakulauseita. Hakulauseita käytetään haussa silloin, kun yhteen ja samaan hakuun halutaan mukaan useita hakukäsitteitä ja useita samaa käsitettä kuvaavia hakusanoja. Hakulauseita hyödynnetään myös kirjallisuuskatsauksen tiedonhaussa.

Esimerkkejä hakulauseista

(nuoret OR murrosikäiset OR lukiolaiset) AND liikuntatottumukset

("young people" OR adolescent OR "high school students") AND "exercise habits"

(nuor* OR opisk* OR lukiol* OR adolesc* OR "young people" OR teen*) AND (liikuntatot* OR "fyysinen aktiivisuus" OR liikkuminen OR liikuntahar* OR "excercise habits" OR "involment in sports")

 

Hakusanoja aiheesta "nuorten liikuntatottumukset" käsitteittäin suomeksi ja englanniksi:
(Katso myös: Mistä löytyy hakusanoja -YouTube-video).
 

NUORET LIIKUNTATOTTUMUKSET

nuoret

nuoriso

nuoruus

teini-ikäiset

teinit

varhaisnuoret

murrosikäiset

alaikäiset

puberteetti

opiskelijat

korkeakouluopiskelijat

lukiolaiset

Liikuntatottumukset

liikunta

liikkuminen

fyysinen aktiivisuus

 

urheilu

liikuntaharrastukset

young people

teens

adolescence

students

university students

higher education students

 

exercise habits

involment is sports

sports

physical training

physical exercise

Hakujen yleisimmät sudenkuopat

On tavallista, että ensimmäiset haut eivät tuota toivottua tulosta. Siitä ei kannata lannistua, vaan muokata hakua paremmaksi ja kokeilla uudelleen.

Jos hakemastasi aiheesta löytyy lähdeaineistoja, ne kannattaa hyödyntää oman haun parantelussa. Lue tällöin esimerkiksi opinnäytetyön, kirjan tai artikkelin tiivistelmä ja asiasanat ja poimi niistä ideoita hakusanoiksi. Kannattaa myös kurkata lähdeluetteloa. Löytyisikö sieltä kiinnostavia lisälähteitä tai hakusanoja aiheeseesi?

Alla on ratkaisuehdotuksia muutamiin yleisimpiin tiedonhaun haasteisiin.

 • Vähennä rinnakkaistermejä ja synonyymeja hausta tai hae tarkemmilla hakusanoilla. 
 • Tarkista katkaisumerkin paikka. Katkaisetko sanan liian aikaisin katkaisumerkillä? 

 • Hae asiasanoilla vapaasti ideoitujen sanojen sijaan.

 • Rajaa hakutulosta.  

 • Käytä enemmän AND- ja NOT-operaattoreita.

 • Hae yleisemmillä sanoilla laajemmin aiheesta.

 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Saatko hakuun mukaan kaikki sanan taivutusmuodot?

 • Käytä useampia sanan rinnakkaistermejä ja synonyymejä OR-operaattorin avulla.

 • Vähennä AND- ja NOT-operaattoreita hausta. NOT-operaattorin käyttö voi joskus rajata pois hyviäkin hakutuloksia.

 • Poista rajauksia.

 • Lue hakusanat vielä kerran. Onko ne kirjoitettu ja yhdistetty oikein?

 • Käytätkö aiheesi kannalta oikeaa tietokantaa?

 • Valitsitko hakukielen oikein? Kansainvälisissä tietokannoissa suurin osa artikkeleista on englanniksi, joten hakusanatkin pitää kirjoittaa englanniksi.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement