Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Kuvailutieto eli metatieto

 • on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, ominaisuuksia, määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta
 • kertoo missä, milloin, miksi ja miten aineiston kerättiin, käsiteltiin ja tallennettiin
 • on olennainen osa aineiston luotettavuutta ja laadunhallintaa
 • tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja Xamkin hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat.
 • on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä.
 • auttaa myös aineistoon viittaamisessa.
   

Millainen aineisto kuvaillaan?

Lähtökohtaisesti kaikki hankkeissa kerätyt aineistot kuvaillaa, esimerkiksi

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot
   

Mihin kuvailutieto tallennetaan?

 • Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. 
 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste.