Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Kuvailutietojen ja datan tallentaminen laajempaan käyttöön

Data-aineistoja voidaan avata muiden käyttöön tallentamalla dataa ja kuvailutietoja kansallisiin tai kansainvälisiin data-arkistoihin. Tarjolla on sekä yleisiä että tieteenalakohtaisia data-arkistoja. Arkiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. arkiston ylläpitäjän maineeseen ja luotettavuuteen, turvallisuuteen, säilytysaikaan ja muihin säilytysehtoihin sekä käytön tilastointiin. Kun haluat aineistollesi laajempaa näkyvyyttä, tallenna sen kuvailutiedot Qvain-palveluun tai tallenna sekä kuvailutieto että varsinainen varsinainen data luotettavaan kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon.

 

Säilytystarpeen arviointi

Hankkeissa kerätyn datan säilytystarpeeseen ja -tapaan sekä datan avaamiseen vaikuttavat Xamkin ohjeiden lisäksi

  • rahoittajien ohjeet
  • yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset
  • eettiset ja lainsäädännölliset tekijät
  • tutkimusartikkelin (tai muun julkaisun) kustantajan vaatimukset julkaisun pohjana oleva aineiston saatavuudesta ja avoimuudesta

Edellä mainittujen lisäksi datan säilyttämistä ja avaamista voi arvioida seuraavilla kriteereillä:

Aineiston laatu: virheettömyys, aitous, väärentämättömyys,
sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus
Pitkittäistutkimuksen tarve
Potentiaaliset käyttäjät Soveltuvuus uusiin käyttötarkoituksiin
Aineiston tieteellinen arvo Onko aineiston kerääminen helposti toistettavissa vai onko se hankalaa tai jopa mahdotonta
Aineiston historiallinen arvo Aiheuttaako vastaavan aineiston kerääminen merkittäviä kustannuksia
Uutuusarvo  
Kaupallinen potentiaali Onko aineistosta mahdollista tehdä uusia analyysejä
Ainutlaatuisuus