Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Aineistonhallintasuunnitelman tekeminen ja käsittely

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan tarvittaessa hankkeen aikana.

FAIR-periaatteet

 • Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).
 • DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelma täydentää tutkimussuunnitelmaa. Vältä päällekkäisyyttä tutkimussuunnitelman kanssa.
   

DMPTuuli työkalun kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit
   

DMPTuuli-työkalu sisältää

 • yleisen suunnitelmapohjan ohjeineen
 • eri rahoittajien omia suunnitelmapohjia (muun muassa Business Finland, Horizon 2020, Suomen Akatemia, Suomen kulttuurirahasto, THL ja Valtioneuvosto)
 • aineistonhallintasuunnitelmien malleja
 • vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä
   

Suunnitelman tekeminen

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (Edit profile)
 • Valitse "Create a new plan". Kirjoita projektin nimi, valitse organisaatioksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja anna rahoittajatiedot.
 • DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, mutta kysymykset ja ohjeet ovat vain englanniksi.
 • Suomenkieliset kysymykset ja ohjeet ovat saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).
 • Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
 • Voit antaa muille henkilöille suunnitelman yhteisomistaja-, muokkaus- tai lukuoikeuksia
 • Suunnitelman voi ladata useaan eri tiedostomuotoon