Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.
 

 • Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta:
  •  tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS
 • Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA - hyödynnä ilmaista tallennustilaa hankkeesi tarpeisiin

 • soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallentamiseen
 • IDA:ssa itsessään ei voi kuitenkaan käsitellä dataa, vaan muuttuneet datasetit pitää tallentaan sinne uudelleen
 • datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken
 • datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa
 • sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.


Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan kuvailla Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla tai aineistosta voidaan julkaista vain kuvailutieto eli metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen