Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Avoimen TKI-toiminnan opas

Opas kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman avoimesti saatavissa. Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.

Opasta voi soveltaa Xamkin opintojen tukena.

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana

 • Olet tietoinen Xamkin avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä, miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin huomioon myös julkaisukanavan laadun.
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.

tutkimuslupa aineistonhallintasuunnitelma tietosuojaseloste käsittelen henkilötietoja tutkimusetiikka vaikutustenarviointi informoi tutkimuskohdetta tutkittavien suostumus aineiston arkistointi ja hävittäminen tutkimusetiikka

Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä

 • Avointa tiedettä ja tutkimusta on kehitetty OKM:n laatiman tiekartan mukaiseisesti vuosina 2014 - 2017. Vuonna 2018 avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiovastuu siirtyi Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV). (ks. Avointiede.fi)
 • Tavoitteena on, että Suomi on maailman johtavia maita tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
 • Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan.
 • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.