Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Creative Commons -lisenssi
Avoin TKI-toiminta Xamkissa -opas on muokattu "Avoin TKI-toiminta: SeAMK-oppaan" pohjalta ja lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Xamkin oppaan tekijä on Henna Ristolainen.

 

Seamkin opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä ja laadittu "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi" -hankkeessa.

Oppaan ovat laatineet informaatikko Jaana Latvanen ja tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho SeAMKista.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2020.

  • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.
     
  • Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.
     
  • Oppaan sisällöt pohjautuvat ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa (2015 - 2017) tehtyyn Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa -oppaaseen. Sisältöjen koostamisessa on lisäksi hyödynntetty eri korkeakoulujen ohjeituksia sekä  erityisesti Tietoarkiston ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita. Oppaan kuvat ovat CC0-lisensoituja tai SeAMK Kirjaston käyttöön hankittuja.

Päivitykset

4.11.2019 Hyvä tieteellinen käytäntö
- päivitetty TENKin uudet ohjeet: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

10.2.2020 Aineistonhallintasuunnitelma
- sivun sisältöä muokattu kokonaisuudessaan
- päivitetty mm.  DMPTuulin käyttöliittymän kieltä koskeva tieto: DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, kysymykset ja ohjeet ovat englanniksi.
- päivittetty suomenkielisen ohjeen liitetiedosto: Suomenkieliset kysymykset ohjeet saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).

12.2.2020
-lisätty etusivulle otsikon Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä alle: "Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan"

- Rahoittajen avoimuutta koskevia vaatimuksia - > Rahoitajien ohjeita: Suomen Akatemien verkkosivuille vievät linkit korjattu https://seamk.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=665754&p=4741501

2.3.2020
- korjattu Etsin-palveluun vievät linkit
- korjattu Suomen tutkimusinfrastruktuurien tietopankki -linkki (Aineistonkeruu-sivu)
- poistettu ePouta-palvelun kuvauksesta maininta palvelun keskeneräisyydestä (Aineistojen tallnetaminen ja organisointi)
- korjattu AIneistojen kuvailutietojen tallentaminen sivulla seuraava: Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, tiedot kannattaa tallentaa myös valtakunnalliseen ETSIN-palveluun, josta aineiston kuvailutieto saa myös pysyvän tunnisteen. -> Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. Poistettu sivun viimeinen laatikko, jossa kerrottiin kuvailutietojen tallnetamisesta Etsimeen.
- Kansalliset Fairdatapalvelut-sivu: poistettu Palvelukokonaisuus valmistuu Qvaimen ja PASin osalta vuoden 2019 aikana. Korjattu IDA-teksti.
- Datan avaaminen ja data-arkistot: korjattu IDA-palvelua kuvaava teksti
Avoin julkaiseminen: korjattu avoimen julkaisemisen kansallista linjausta koskeva teksti

5.6.2020

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen CC-lisensseillä sivustolle linkit kolmeen Tarmo Toikkasen webinaariin.
- Lisätty tutkimusaineiston elinkaarta esittävä kuva Hankkeen valmistelu -sivulle.

16.6.2020

- Lisätty Käyttöoikeuksien jakaminen sivulle: Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja kustantajille.

4.9.2020

- Lisätty Rahoittajan vaatimuksia -sivulle Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta Katso Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta.

11.11.2020

- Xamkin opas muokattu

11.8.2021

- Xamkin intranetin linkit päivitetty uuteen intraan