Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Tieteellinen julkaiseminen

Voit osallistua tiedeyhteisön keskusteluun esimerkiksi kirjoittamalla artikkelin soveltuvaan tieteelliseen julkaisuun. Tieteellisissä julkaisuissa viestitään uusista tutkimustuloksista tai keskustellaan eri tieteenalojen teoreettisista, empiiristä tai metodologisista kysymyksistä. Tieteelliset julkaisut noudattelevat usein tiettyä muotoa ja niissä yleensä sovelletaan muodollisia tieteellisen kirjoittamisen tieteenala- tai tutkimusaluekohtaisia käytäntöjä. Tieteelliset julkaisut voidaaan jaotella seuraavasti: 

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Tällaisia ovat alkuperäisartikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, kirjan, kokoomateoksen osa tai vertaisarvioidut artikkelit konferenssijulkaisussa. 
 • Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset. Tällaisia ovat kirjoitukset tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa. 
 • Tieteelliset kirjat (monografiat). Tällaisia ovat kustannetut tieteelliset erillisteokset ja toimitetut kirjat, kokoomateokset, konferenssijulkaisut tai lehtien erikoisnumerot. 

Vertaisarviointi

Tieteelliset julkaisut ovat usein vertaisarvioituja. Vertaisarviointiprosessissa 2–4 alan asiantuntijaa tarkastelee, arvioi ja kommentoi artikkelisi laatua sekä tieteellisiä ansioita ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Vertaisarvioijat nostavat esiin artikkelin vahvuuksia, esittävät parannusehdotuksia ja huomauttavat mahdollisista virheistä, puutteista tai virhetulkinnoista. 

Vertaisarvioijat antavat erilliset lausunnot julkaisun toimittajalle, joka lausuntojen perusteella päättää, että artikkelisi 1) hyväksytään 2) otetaan muutoksien jälkeen uudelleen käsittelyyn tai 3) hylätään. Useimmiten kirjoittajaa pyydetään muokkaamaan artikkelia ja lähettämään se uudelleen julkaisijalle. Näin saat mahdollisuuden parannella artikkelisi sisältöä ottamalla huomioon vertaisarvioijien lausunnot ja ehdotukset. Uudessa versiossa ei ole välttämätöntä ottaa huomioon kaikkia vertaisarvioijien kommentteja. Jos olet jostakin asiasta eri mieltä, voit kohteliaasti perustella oman näkemyksesi ja esittää syysi pitäytyä tekemästä muutoksia. Vertaisarvioinnissa voi olla useita kierroksia, ja se saattaa kestää monta kuukautta.

Julkaisujen laadunarviointi ja Julkaisufoorumi

Suomessa Julkaisufoorumi (JUFO) luokittelee ja jaottelee julkaisuja ja julkaisukanavia suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan laadunarvioinnin tueksi. Suurin osa kansainvälisistä ja kansallisista eri tieteenalojen julkaisukanavista on saanut jonkin seuraavista JUFO-luokituksista: 

1 – perustaso 

2 – johtava taso 

3 - korkein taso (alle 5 prosenttia julkaisuista) 

0 – kanava, joka ei (vielä) täytä tason 1 kriteereitä.  

JUFO-luokitus on hyödyllinen väline julkaisujen laadun tarkasteluun, mutta perustason lehti saattaa toisinaan silti hyvin olla vaikuttavuudeltaan tutkimuksellesi parempi julkaisukanava kuin jokin korkeamman luokituksen julkaisu. Tutki siis JUFO-luokituksia JUFO-portaalissa ennen kuin lähetät artikkelisi julkaistavaksi, mutta yhtä lailla tärkeää on tuntea omaa alaa, keskustella muiden tutkijoiden kanssa ja ottaa huomioon kohdeyleisösi. Mieti, missä tutkimuksellasi olisi eniten vaikuttavuutta. 

Video on sivustolta Think. Check. Submit. 

Saalistajajulkaisut

Predator- eli saalistajalehdilla tarkoitetaan pseudotiedelehtiä, jotka käyttävät hyväksi tutkijoiden tarvetta julkaista. Saalistajalehdet usein lupaavat, että käsikirjoitus julkaistaan maksua vastaan nopeasti ja avoimesti. Niillä ei kuitenkaan ole vertaisarviointiprosessia tai se on nimellinen, ja ne laiminlyövät laadunarvioinnin hyviä käytänteitä. Se tarkoittaa, että artikkelisi ei käy läpi tiedejulkaisemisen prosessia ja laatu on siksi hyvin kyseenalainen.

Saalistajalehdet saattavat ensisilmäyksellä näyttää hyviltä julkaisukanavilta: nopea julkaisuprosessi, avoin julkaiseminen, hyvä vaikuttavuuskerroin ja indeksointi tietokantoihin vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Saalistajalehdet ottavat yleensä yhteyttä suoraan sähköpostitse ja saattavat referoida tekemiäsi viimeaikaisia julkaisuja. On toki imartelevaa saada sellainen yhteydenotto, mutta kannattaa muistaa, että tällaisessa lehdessä julkaiseminen voi aiheuttaa mainehaittaa tutkijanurallesi.

Saalistajalehdessä julkaistuja artikkeleita voi olla hankala löytää, koska niitä ei ole laadukkaissa tietokannoissa (julkaisu saattaa kyllä väittää toisin). Vaikka artikkelisi olisi laadukas ja kirjoitettu hyvin, se saattaa ilmestyä julkaisussa, jossa muut artikkelit ovat täysin fiktiivistä tutkimusta, mikä taas vie omalta artikkeliltasi uskottavuutta. Julkaisu saattaa  myös yhtäkkiä kadota jäljettömiin. Saalistajalehdissä ei ole riittävää vertaisarviointia, joten julkaisu ei ole hyödytä tutkijanuraasi. Julkaisemisesta voi jopa koitua harmia esimerkiksi rahoitushakemuksissa ja uralla etenemisessä.

Mistä tunnistaa saalistajalehden?kuvituskuva

 • Tunne alasi. Oletko kuullut tästä julkaisusta? Tietävätkö kollegasi sen? Onko toimituskunnassa alallasi tunnettuja nimiä?
 • Katso lehdessä viime aikoina julkaistuja artikkeleita. Ovatko ne laadukkaita? Onko niissä alallasi tunnettuja kirjoittajia? Ovatko artikkelien teemat samankaltaisia?
 • Lähestyikö julkaisu sinua sähköpostitse? Vakiintuneet lehdet eivät yleensä lähesty kirjoittajia suoraan.
 • Löydätkö helposti tiedon kustantajasta? Pystytkö ottamaan kustantajaan suoraan yhteyttä? Onko kustantajan yhteystiedoissa postioisoite ja puhelinnumero eikä vain sähköpostiosoitetta?
 • Kerrotaanko julkaisussa vertaisarviointiprosessista ja sen sisällöstä?
 • Millaisia maksuja lehdellä on? Ovatko ne verrattavissa muihin avoimiin julkaisuihin?
 • Onko julkaisujen vaikuttavuuskerroin näkyvissä nettisivulla? Varmista tämä.
 • Löydätkö julkaisua kansainvälisistä tietokantalehtilistoista (esim. Web of Science, Scopus, DOAJ - Directory of Open Access Journals)?

Saalistajajulkaisut yleistyvät ja ovat yhä taitavampia näyttämään aidoilta julkaisuilta. Jos sinua epäilyttää jokin julkaisu, ota yhteyttä julkaisut (a) xamk.fi

Lisätietoa ja lähteet (englanniksi)

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement