Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Xamkin julkaisijan opas

Xamkin julkaisukanavat

Tälle sivulle on koottu perustiedot julkaisemisesta Xamkin julkaisukanavissa.

Sivun sisällys

1. Xamk READ -verkkolehti

2. Next-verkkolehti

3. Julkaisusarjat ja Beyond-julkaisu

Lyhyesti

 • Tekstimuotoisia julkaisuja voit julkaista Next- tai READ-verkkolehdessä tai julkaisusarjoissa.
 • Videoita ja podcasteja julkaistaan Next-lehden yhteydessä. 
 • Tieteellisin Xamkin julkaisukanavista on englanninkielinen Beyond.

1. Xamk READ kertoo Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä

Xamk READ on Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä (TKI) kertova verkkolehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artikkeleissa kerromme laadukkaasta TKI-toiminnastamme monipuolisesti ja kiinnostavasti. Kuvaamme, millaista työtä teemme, mitä tuloksia saamme aikaan, ja miten vahvistamme maakuntiemme elinvoimaa.

Xamk READ on suunnattu ensisijaisesti ulkoisille kohderyhmille, mutta sen avulla voi välittää tietoa myös kaikille xamkilaisille. Verkkolehdessä julkaistut artikkelit kerryttävät julkaisupisteitä ja niistä maksetaan julkaisupalkkio. Muistathan kirjata artikkelisi Justukseen lehden numeron ilmestyttyä (julkaisuluokka E1).

Toivomme lehteen artikkeleita laajasti eri Xamkin osaamisaloilta ja eri kampuksilta. Hyviä kumppanuuksia kannattaa nostaa esiin. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää, vaikuttavaa työtä, ja READ tarjoaa oivan mahdollisuuden kertoa siitä muillekin!

Miten jutun saa Xamk READiin?

Voit lähettää juttuideasi tai valmiin tekstin sähköpostitse lehden toimitussihteerille Anne Hytöselle (anne.hytonen@xamk.fi). Mikäli haluat kommentteja ideaan tai tekstin työstämiseen, varaa siihen riittävästi aikaa. 

Tutustu kirjoitusohjeisiimme ja nappaa sieltä vinkit näkökulman valintaan, tekstin rakenteeseen, tyyliin ja kieleen. Ohjeissa on huomioitu myös saavutettavuus. Muistathan lisätä artikkeliisi toimitussihteerin avuksi vahvuusalan, asiasanat ja tarvittaessa hankkeen perustiedot ja rahoittajan.

Xamk READin ilmestymisaikataulun ja muuta lisätietoa löydät Lux-intranetista.

3. Xamkin julkaisusarjat ja Beyond-julkaisu

Xamkin julkaisusarjoissa voit julkaista pitkiä tekstimuotoisia julkaisuja. Tarjolla on kolme eri julkaisusarjaa: Xamk Tutkii, Xamk Kehittää ja Xamk Inspiroi. Julkaisu- ja tuotantopalvelut auttaa mielellään valitsemaan ideallesi sopivan julkaisusarjan. Julkaisusarjoissa julkaistavista teoksista päättää Xamkin julkaisuryhmä. 

Haluatko julkaista julkaisusarjassa?koristekuva

Tutustu ensin julkaisusarjojen kuvauksiin, julkaisuprosessiin ja alla oleviin ohjeisiin. Täytä sitten tämä esitietolomake julkaisustasi tai ota yhteyttä julkaisut(a)xamk.fi.

Xamk Beyond -julkaisu

Xamk Beyond on Xamkin englanninkielinen vertaisarvioimaton avoin vuosijulkaisu, joka esittelee Xamkissa tehtyä tutkimusta sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaa kansainväliselle kohderyhmälle. 

Artikkelin aiheet voivat koskea esimerkiksi:

 • soveltavaa tutkimusta
 • esimerkkejä yhteistyöstä työmaailman kanssaXamk Beyond -julkaisun kansikuva, joka toimii myös linkkinä vuoden 2020 Xamk Beyond -julkaisuun
 • kehitystoimintaa, jossa arvioidaan kokemuksia ja tuloksia
 • tuotteiden tai palveluiden suunnittelua
 • tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksia työelämälähtöisessä oppimisessa. 

Xamk Beyond tarjoaa TKI-henkilöstölle mahdollisuuden kartuttaa kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja kehittää tielteellisen englannin kielen taitoa. Artikkelien rakenne noudattaa tavanomaista tieteellistä tapaa: johdanto (Introduction), menetelmät (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta (Discussion). Kirjoittajat saavat rakentavaa palautetta ehdottamastaan abstraktista ja artikkeliluonnoksistaan kirjoitusprosessin aikana. Kaikille artikkeleille kuuluu julkaisu- ja tuotantopalveluiden tarjoama maksuton editointi ja kielentarkistus.  

Xamk Beyond julkaistaan vuosittain ja kirjoittajakutsu julkistetaan joka kevät. Lisätietoja saa osoitteesta: beyond@xamk.fi

Xamkin julkaisusarjojen kuvaukset tiivistettynä

Xamk Tutkii

Kohderyhmä: tutkimusyhteisö tai virkamiehet/päättäjät, jotka tarvitsevat poliittisen tai ammatillisen päätöksenteon tueksi  tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa selvitystä tai raporttia.

Millainen julkaisu sopii Xamk Tutkii -sarjaan?

 • Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.
 • Julkaisun täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.

Tutkii-sarjan julkaisu on yleensä monografia tai se voi myös olla esimerkiksi Xamkissa järjestettävän konferenssin artikkelikokoelma. Xamk Tutkii -julkaisukanava ei tarjoa vertaisarvioinnin järjestämistä, vaan sarjan julkaisut ovat vertaisarvioimattomia.

Ulkoasu: Sarjan julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu, ja sarjalle on laadittu oma kirjoituspohja, jonka löydät tästä oppaasta.

Xamk Kehittää

Kohderyhmä: ammattiyhteisö ja Kehittää-sarjan julkaisut levittävät tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja he soveltavat tietoa käytännön työssään. Julkaisun aiheilla on yhteys ja vaikuttavuutta esimerkiksi työelämään, lähialueeseen, opetukseen, laatutyöhön tai virkamiesten kehittämistyöhön. 

Millainen julkaisu sopii Xamk Kehittää -sarjaan?

 • Julkaisu voi olla esimerkiksi artikkelikokoelma, oppikirja tai -materiaali tai hankkeen tuloksia kertova raportti.
 • Hankeraporteissa on olennaisinta esitellä hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta eikä niinkään hankkeen hallintoa, toimintaa tai viestintää. 

Ulkoasu: vapaa lukuun ottamatta julkaisusarjan logoa, joka tulee julkaisun takakanteen sekä nimiöllä olevia sarjanumerotietoja (ISBN ja ISSN). Ulkoasuna saa myös hyödyntää Tutkii-sarjan ulkoasua sekä kirjoituspohjaa.​

Xamk Inspiroi

Kohderyhmä: suuri yleisö ja/tai ammatillinen yhteisö.

Millainen julkaisu sopii Xamk Inspiroi -sarjaan?

Julkaisu on vapaamuotoinen aihepiireiltään. Se voi olla esimerkiksi

 • tapaustyyppinen tutkimus tai kuvaus toteutetusta sosiaali-, terveys, liiketalous-, kulttuuri- tai pelialan hankkeesta ja sen tuloksista.
 • opaskirja, jossa hankkeen tutkimustuloksista on tehty opas jollekin kohderyhmälle.
 • historiikki tai kuvateos.

Ulkoasu: vapaa lukuun ottamatta Xamkin ja julkaisusarjan logoja, joiden tulee näkyä julkaisun etu- tai takakannessa.

Tulossa vuonna 2022

Julkaisusarjojen tarkemmat kuvaukset ja julkaisuprosessi

Alla olevaan dokumenttiin on kuvattu yksityiskohtaisemmin eri julkaisusarjat.

Julkaisusarjoissa ilmestyneet verkkojulkaisut on tallennettu Theseus-tallennusarkistoon.       Kuvasta avautuu linkki

 

Mallipohjat ja muuta hyödyllistä

Kirjoituspohjat ja muuta hyödyllistä

 

Xamkin julkaisuryhmä

Xamkin julkaisuryhmä

Puheenjohtaja: Pekka Uotila, päällikkö, korkeakoulun tieto- ja julkaisupalvelut

Jäsenet:

Niina Ervaala, yliopettaja, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Miia Karttunen, yliopettaja, yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, yliopettaja, liiketalouden koulutusyksikkö

Tomi Oravasaari, yksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku

Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia

Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö