Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Tekstin aiheen ideointi ja tavoitteen määrittely

Jotta käsikirjoitusprosessin saa hyvin vauhtiin, huolellinen aiheen ideointi ja tekstin tavoitteen määrittely on tärkeää. Kun tietää, kenelle ja miksi julkaisua laaditaan, on helpompi valita sisältöainekset ja kirjoittamisen tyyli.

On myös hyvä pohtia, millaisen muodon sisällölle valitsee. Vaihtoehtoja on perinteisestä artikkelista äänikirjaan tai verkkojulkaisuun. Oli valittu muoto mikä hyvänsä, sisältöainesten valintaan ja käsikirjoituksen rakenteeseen sekä ilmaisuun kannattaa paneutua.

Mikäli mahdollista, hankejulkaisun voi purkaa osiin: mitkä sisällöt voisi julkaista blogitekstinä, mistä taas voisi laatia tieteellisen artikkelin? Voisiko jonkin osa-alueen julkaista podcast-sarjana?

Muistathan, että voit pyytää palautetta tai keskustella julkaisuasiantuntijan kanssa käsikirjoituksestasi missä tahansa kirjoittamisen vaiheessa. Palautteen saaminen on arvokasta, koska siten voit parantaa tekstiäsi ja kehittää itseäsi kirjoittajana. Omalle työlleen usein sokeutuu. Kommentteja kannattaa pyytää ennemmin ajoissa kuin vasta viimeistelyvaiheessa - muutoksia on helpompi tehdä, kun teksti on muokkausvaiheessa.

Sivun alalaidassa on myös itsearviointilomake, jonka kysymysten avulla voit toimittajana tai kirjoittajana hioa käsikirjoitustasi.

 

Tekstin rakenne selkeäksi

Tekstin tavoite ja tekstilaji auttavat rakenteen suunnittelussa

Tekstin rakenteen suunnittelua määrää se, mikä tekstilaji on syntymässä ja mikä tekstin tavoite on. Jos kirjoitat tieteellistä artikkelia, yleisin käytetty rakenne on IMMRAD-rakenne, kun taas yleistajuisen artikkelin voi rakentaa monella eri tavalla. Jos taas laadit videota tai podcastia, niiden rakenne vaatii erityyppistä rakenteiden pohtimista.

Toimittajalla on vastuu huolehtia julkaisun käsikirjoituksen rakenteen ja tyylin yhdenmukaisuudesta.

Artikkeleissa voi olla julkaisupaikan ja tekstin tavoitteen ohjaamana seuraavia osia:

 • pääotsikko, ala- ja väliotsikot
 • ingressi
 • leipäteksti
 • nostot
 • tietoruudut, infograafit
 • kuvat
 • kuvatekstit
 • tiivistykset
 • pohdintakysymykset

Ilmaisu tarkaksi ja havainnolliseksi

Hyvä asiatyyli on havainnollista ja täsmällistä

Käsikirjoitukset laaditaan hyvällä asiatyylillä: selkeällä, havainnollisella ja ilmaisultaan tarkalla kielellä.

 • Selkeys = Virkerakenteet ovat selkeät. Pää- ja sivulauseet erottuvat toisistaan. Lauseet yhdistetään konjunktioilla. Sanavalinnat ovat täsmällisiä. Sanatoistoa vältetään pronominiviittauksilla, synonyymeillä ja parafraaseilla. Tekstin rakenne on looginen.
 • Havainnollisuus = Havainnollistaminen tarkoittaa, että selvennät ja elävöität tekstiäsi eri keinoin. Se auttaa lukijoitasi ymmärtämään ja muistamaan sanomasi sekä herättämään heidän mielenkiintonsa. Havainnollistaa voi sekä kielellisillä että visuaalisilla keinoilla. Osa keinoista voi sopia vain tietyntyyppisiin teksteihin, joten ota aina huomioon eri tekstilajien käytänteet.  Sanavalinnat ovat konkreettisia. Keskeistä käsitettä ei toisteta liikaa vaan siitä käytetään synonyymeja tai siihen viitataan esim. pronominilla. Käsitteistöä laajennetaan ylä- ja alakäsitteisiin. Ideavirkkeen eli kappaleen ydinvirkkeen ilmaisemaa asiaa havainnollistetaan esimerkein ja väitteet perustellaan. Verbit ovat aktiivimuodossa passiivimuodon sijaan, ja lauseen tekijä tuodaan esille.
  • Visuaalisia havainnollistamisen keinoja ovat esimerkiksi 
   • luetelmat
   • taulukot
   • kuvat, kuviot, infograafit
   • tietolaatikot, kainalojutut
   • värit, lihavointi ja muut korostuskeinot (muista kuitenkin kohtuus).
  • Kannattaa muistaa myös visuaalisten keinojen saavutettavuus. Esimerkiksi kuville täytyy tehdä vaihtoehtoiset tekstit ja taulukoiden on hyvä olla selkeitä ja rakenteeltaan yksinkertaisia. 
 • Täsmällinen kieli 

  • Ei käytetä kapulakieltä tai hankejargonia: vältetään pitkiä ja monimerkityksisiä virkkeitä, abstrakteja ja merkitykseltään hämäriä sanoja.

  • Ei käytetä muoti-ilmauksia tai tyhjiä fraaseja.

  • Ei langeta substantiivitautiin (esim. suorittaa pakkaaminen 🡪 pakata / tapahtua kehitystä 🡪 kehittyä)

  • Ei käytetä kliseisiä kielikuvia. 

  • Vältetään vierasta vaikutusta (esim. sinäpassiivi, fraasit kuten pitkässä juoksussa, ajatella laatikon ulkopuolelta jne.)

  • Vältetään lauseenvastikkeiden liiallista käyttöä.

  • Kielellä voi havainnollistaa esimerkiksi
   • kertomalla esimerkkejä
   • vertaamalla ja rinnastamalla asioita
   • valitsemalla napakoita ja osuvia sanoja 
   • selittämällä uudet käsitteet ja termit.

Mistä apua kieleen liittyvissä kysymyksissä?

Kotimaisten kielten keskus vastaa suomen kielen huoltamisesta, ja sieltä saa ajantasaista tietoa erilaisista kieleen liittyvistä suosituksista. Kotus ylläpitää seuraavaa kahta sivustoa:
 

Kielitoimiston ohjepankkiin on koottu monenlaisia ohjeita oikeinkirjoitusta, kielioppia ja nimiä koskeviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy, aina voi myös kysyä Kielitoimiston neuvonnasta.

Kielitoimiston sanakirja on suomen yleiskielen sanakirja, jossa on tietoa sanojen merkityksistä käytöstä ja tyylisävyistä sekä taivutuksesta ja oikeinkirjoituksesta.


Muita kielenhuollon ja kirjoittamisen ohjesivuja

Kirjoittajan työkalupakkiin on koottu apuvälineitä asiatekstin kirjoittajalle.

Kirjautumalla käyttöösi avautuu useita laadukkaita sanakirjoja (mm. englanti, ruotsi, saksa, venäjä). Palvelussa on myös alakohtaisia sanakirjoja ja englannin kielen tarkistusohjelma (MOT Proofing Englanti), joka löytää suuren osan kielioppi- ja kirjoitusvirheistä ja antaa palautetta tyyliin liittyvistä seikoista. 

Paketti koostuu kuudesta maksuttomasta kurssista, jotka tähtäävät kielen ja tekstien parantamiseen ja kielellisen saavutettavuuden lisäämiseen erityisesti julkishallinnossa. 

Jatkuvasti päivitettävä sivusto, josta löytää neuvoja ja esimerkkejä kaikkeen kirjoittamiseen liittyvään.

Mistä saa editointiapua?

Xamkin editointipalvelusta on lisätietoa sivulla Kirjoittajan ja julkaisijan tukipalvelut. Halutessasi voit käyttää myös ulkopuolista kielipalvelua. Voit tiedustella eri kielipalveluiden yhteystietoja osoitteesta julkaisut(a)xamk.fi tai etsiä niitä itse. 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement