Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Missä voi julkaista?

Ensisijaisesti tavoitellaan Xamkin ulkopuolisia kanavia. Jos omalle käsikirjoitukselle ei löydy sopivaa ulkoista kanavaa, sitä voi tarjota myös Xamkin omiin julkaisuihin.

Yksittäisiä artikkeleita, podcasteja tms. voi tarjota Xamkin Next tai Read -lehtiin.

Jos taas suunnittelet artikkelikokoelmaa tai monografiaa, voit keskustella julkaisupalvelujen kanssa, mihin Xamkin julkaisusarjaan käsikirjoituksesi sopisi.  

Tieteellinen yleisö

Tieteellisistä julkaisemisesta kerrotaan lisää sivulla Tieteellinen julkaiseminen ja vertaisarviointi.

Ammatillinen yleisö

Ammatillisen yleisön tavoittaa esimerkiksi alakohtaisten julkaisuiden avulla. 

Ammattillisia oman alan lehtiä voit etsiä esimerkiksi 

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen lehti on AMK-lehti / UAS Journal, jossa viestitään ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille.

AMK-lehti / UAS Journal                        amk-lehden logo

Xamkin omat julkaisukanavat ovat myös käytössäsi. Niitä ovat

Muista myös Xamkin verkkosivu, TKI-blogi, uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat ja mediatiedotteet.

Suuri yleisö

Suurelle yleisölle kirjoittaessa kannattaa unohtaa koukeroiset ammattitermit ja muotoilla viesti yleistajuiseksi.

Aluelehdet tavoittavat hyvin paikallisen asukkaat.

Kannattaa muistaa myös valtakunnalliset lehdet, kuten Maaseudun Tulevaisuus, jossa käsitellään maa- ja metsätalouteen liittyviä aiheita ja yleisemminkin maaseutuun liittyviä teemoja.  

Huomioithan, että sanomalehtien mielipidekirjoituksia ei pääsääntöisesti oteta huomioon OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Ainoastaan pitkät, lehden toimituksen pyytämät tai toimituksen kanssa sovitut asiantuntija-artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä, ilmoitetaan julkaisuina tiedonkeruuseen.

Muista myös nämä 

  • Yhteistyökumppaneiden, rahoittajan tai sidosryhmien omat viestintäkanavat (esim. asiakaslehdet, blogit, verkkkojulkaisut)
  •  muiden ammattikorkeakoulujen lehdet ja julkaisusarjat
  •  toimitetut blogit (esim. kumppaneiden). 

Huomioi verkkosivuille kirjoittaessasi, että kannattaa valita toimitettu julkaisukanava. Tällöin esimerkiksi blogilla on tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka tekee julkaisupäätöksen. Lisäksi toimituskunnan, kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta. Vain tällaisissa julkaisukanavissa julkaistut kirjoitukset voidaan lukea osaksi tiedonkeruuta.

Julkaisutyypit

Julkaisut voidaan erotella seuraaviin ryhmiin niiden käyttötarkoituksen sekä julkaisukanavien ja kohdeyleisöjen perusteella:

  1. julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa
  2. julkaisut, jotka on tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön
  3. taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät esitykset tai vastaavat tapahtumaluontoiset julkiset tulokset
  4. julkaisut jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan
  5. muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä sisältäen audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset sekä patentit ja keksintöilmoitukset
  6. opinnäytteet.

(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön Tiedonkeruun käsikirja)

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement