Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Julkaisun saavutettavuus

Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) edellyttää julkisen sektorin tuottamien sisältöjen olevan sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää. Tarkoitus on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita esimerkiksi kuulosta tai näkökyvystä johtuvista rajoitteista riippumatta. 

Saavutettavuus Xamkin julkaisusarjoissa

Xamkin julkaisusarjan julkaisujen tapauksessa saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkossa julkaistu PDF-tiedosto on muokattu ns. koneluettavaan muotoon. Tällöin tiedoston osat on merkitty eli tägätty, joten ne voi lukea esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Julkaisun tekijältä/kirjoittajalta edellytetään, että ei-tekstimuotoiselle sisällölle tarjotaan tekstivastineet, joissa kuvien sisältämä oleellinen tieto on kirjoitettu tekstiksi. Xamkin julkaisusarjojen saavutettavuudesta on laadittu tarkempi ohje, joka on alla olevassa dokumentissa. 

Lisätietoja saavutettavasta PDF-dokumentista sivustolla saavutettavuus.fi

Xamk READ ja Next

Verkossa saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus koostuu monesta eri osa-alueesta: esteettömyydestä, tekniikasta, helppokäyttöisyydestä ja sisällön ymmärrettävyydestä.

Xamk READ -verkkolehden saavutettavuus arvioitiin helmikuussa 2021, ja lehti täyttää nyt WCAG 2.1 -kriteeristön A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset siitä lähtien.

Sisällöntuottajalle verkkolehden artikkelin saavuttettavuus konkretisoituu kahdessa kohtaa: helppolukuisessa tekstissä sekä kuvien ja kaavioiden tekstiselitteessä. Tässä muutama perusohje.

  • Kirjoita selkeästi ja ymmärrettävästi. Vältä vaikeita käsitteitä ja ns. jargonia. Selitä käsitteet tarvittaessa lukijalle.
  • Vältä lyhenteitä, lauseenvastikkeita ja passiivia. Kerro aktiivisesti!
  • Otsikoi teksti selkeästi ja loogisesti.
  • Kirjoita kuville, kaavioille, taulukoille ja infograafeille vaihtoehtoinen kuvaus eli tekstiselite. Tarkemmat ohjeet tekstiselitteen tekemiselle löydät Luxin ohjeesta.

Lue lisää:

 

Saavutettavuus videoissa ja podcasteissa

Lue lisää videoiden ja podcastien saavutettavuudesta sivustolta Videot ja äänitteet - Saavutettavasti.fi 

Opi lisää saavutettavuudesta

Saavutettavuus on yksi Xamkin toiminnan periaatteista. Lisätietoja saa Luxin Saavutettavuus ja esteettömyys -sivulta. Staff Academyssä on myös tarjolla saavutettavuuden itseopiskelukurssi.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement