Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Tutkimusaktiviteettien tallentaminen

Tutkimusaktiviteetit

Tutkimusaktiviteetti on asiantuntijatehtävä, kuten esimerkiksi vierailu, esiintyminen mediassa tai palkinto, joka liittyy tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan. Tutkimusaktiviteetit ovat tutkijalle tai asiantuntijalle tärkeitä meriittejä julkaisujen ja tutkimusaineistojen ohella. Jos aktiviteettiin littää oman ORCiD-tunnuksensa, sen voi valita myös osaksi tutkijan profiilia Tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Tutkimusaktiviteetit tallennetaan Xamkissa JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta, ja aktiviteettien tyypit ja roolit ovat Tutkimushallinnon koodiston mukaisia. Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelussa tutkija tai asiantuntija vastaa itse tallentamansa tiedon oikeellisuudesta, eikä tietoja julkaista tutkimustietovarannossa ilman lupaa.


Tutkimusaktiviteettien tallentamisesta saatava hyöty:

 • Parantaa asiantuntijan tai tutkijan työn monimuotoisuuden näkyvyyttä
  • Julkaisujen ja tutkimusaineistojen lisäksi muut tutkimusaktiviteetit ovat huomattava osa usean asiantuntijan ja tutkijan työtä, niin työmäärältään kuin merkitykseltään.
 • Tutkimusaktiviteetit saavat kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä
  • Asiantuntija tai tutkija saa omille tutkimusaktiviteeteilleen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä poimimalla tiedot omaan tutkijaprofiiliinsa opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen tutkimustietovarannon Tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Tiedot ovat siirrettävissä myös muihin palveluihin.
  • Tallennuspalvelun kautta tiedot siirtyvät tutkimustietovarantoon ja tutkijan profiilityökalun hyödynnettäväksi lähes välittömästi.
 • Aktiviteettitiedot rikastavat organisaatioiden sisäistä seurantaa ja raportointia
  • Organisaatiot saavat tiedot tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelun kautta omaan käyttöönsä.
 • Tutkimusaktiviteettien metatietojen laatu paranee
  • Aktiviteettitietojen tallennuspalvelun kautta kerätyt tiedot ovat ajan tasalla kansallisesti määritellyn metatietomallin mukaisesti.
Saavutettavuusseloste | Accessibility statement