Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

1. Johdanto

Avoin julkaiseminen eli Open Access (OA) -julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisu on avoimesti kaikkien saatavilla verkossa. Xamkissa henkilöstöä kannustetaan avoimeen julkaisemiseen aina kun se on mahdollista. Avoin julkaiseminen on osa Xamkin avoimen tieteen tukemisen periaatetta. Avoimen julkaisemisen prosessit voivat kuitenkin olla monimutkaisia.

Haluatko lisää tietoa avoimesta julkaisemisesta? Tarvitsetko apua julkaisukanavan löytämisessä? Oletko jo kenties löytänyt julkaisukanavan, mutta kanava perii julkaisumaksun? 

Tässä me voimme auttaa! Tällä lomakkeella voit esittää mitä tahansa kysymyksiä avoimeen julkaisemiseen ja julkaisumaksuihin liittyen. 

Meiltä voit saada neuvoja muun muassa julkaisukanavista, lehdistä, jotka tarjoavat alennuksia julkaisumaksuista, avoimen julkaisemisen eri tyypeistä (hybridi, vihreä, kultainen jne.) ja siitä, voiko Xamk kustantaa julkaisumaksun.

Xamkissa julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti. Avoimien julkaisujen määrää seurataan julkaisujen kokonaismäärästä. Esimerkiksi vuonna 2022 ilmestyneistä julkaisuista 95 prosenttia oli saatavilla avoimesti.

Avoin julkaiseminen vaikuttaa Xamkin rahoitusmalliin. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) palkitsee avoimesta julkaisemisesta maksamalla lisäkertoimen avoimille julkaisuille. Myös monet tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisuiden avointa saatavuutta rahoittamiltaan hankkeilta. 

Julkaisu katsotaan avoimeksi, jos se on julkaistu avoimessa kanavassa, avoimena hybridi-julkaisuna tai rinnakkaistallennettu. 

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoimessa julkaisemisessa on monenlaisia etuja: 

  • Saatavuus. Kaikki pääsevät tasavertaisesti julkaisuun käsiksi. Se on helppo jakaa ja linkittää eteenpäin. 
  • Näkyvyys. Julkaisu nousee esiin hakukoneissa ja todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa. 
  • Vaikuttavuus. Yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuudet kasvavat. 

2. Julkaisun avoimen saatavuuden määritelmä

Julkaisun avoin saatavuus voidaan määrittää julkaisun senhetkisen avoimen saatavuuden, julkaisukanavan avoimuuden sekä julkaisun rinnakkaistallennetta koskevien tietojen perusteella. Julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa näin ollen seuraavien ehtojen täyttymistä:

  1. Julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön.
  2. Julkaisu on vapaasti saatavilla pysyvästi sellaisessa joko kustantajan tai tutkimusorganisaatioiden tarjoamassa palvelussa, joka mahdollistaa julkaisujen kuvailutietojen haravoinnin ja sisällön indeksoinnin muihin hakupalveluihin sekä tukee julkaisuihin viittaamista ja linkittämistä pysyviin tunnisteisiin pohjautuvilla verkko-osoitteilla tämän ollessa teknisesti mahdollista.
  3. Julkaisun vapaasti saatavilla oleva versio on julkaisusopimuksesta tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma rinnakkaistallennettu versio tai kustantajan palvelussa ilmestynyt lopullinen versio.

(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön Tiedonkeruun käsikirja)

3. Avoimien oppimateriaalien julkaisu

Oppimateriaalejakin voi ja kannattaa julkaista avoimesti. Avoimet oppimateriaalit -oppaassa on lisätietoa, jos olet kiinnostunut julkaisemaan oppimateriaaleja avoimesti. Jo julkaistuja avoimia oppimateriaaleja voit selailla Avointen oppimateriaalien kirjastossa

4. Avoimen julkaisemisen eri tyypit

Avoimesti voi julkaista eri tavoinopen access lukko auki

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopiotavissa.

 Kultainen Open Access (Gold OA)

Mitä tämä tarkoittaa: Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa, mutta julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.

 Vihreä Open Access (Green OA, rinnakkaistallentaminen)

Mitä tämä tarkoittaa: Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa.

Useimmat tiedekustantajat ja -julkaisut noudattavat Open Accessin vihreää linjaa eli sallivat tutkimusartikkelin tietyn version (yleensä final-draftin) rinnakkaistallentamisen. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo -palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.

 Hybridi Open Access

Mitä tämä tarkoittaa: Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

5. Kirjoittajamaksut

Julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa, että julkaisu on saatavilla välittömästi kustantajan palvelussa ilman erillistä maksua tai kustantajalle on maksettu julkaisun avoimuudesta. Avoin julkaisukanava voi periä maksun (APC, article processing charge), kun artikkeli julkaistaan Gold OA - tai hybridilehdessä. Kirjoittaja- tai julkaisumaksulla katetaan julkaisukustannuksia, kuten esimerkiksi vertaisarvioinnista syntyviä kuluja.

Kirjoittajamaksuja perivän julkaisukanavan sijaan on hyvä harkita maksutonta avointa vaihtoehtoa oman artikkelin julkaisijaksi. Useat merkittävimmistä julkaisukanavista kuitenkin perivät kirjoittajamaksuja, eikä maksulta näin ollen aina voi välttyä, kun artikkeli halutaan julkaista välittömästi avoimena.

Kirjoittajamaksuista kerätään tiedot Justus – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Julkaisutietojen yhteydessä tallennetaan tieto julkaisun avoimesta saatavuudesta ja kustantajalle mahdollisesti maksetun maksun suuruus euroina.

6. FinELibin open access -edut

FinELibin neuvottelemiin tiedelehtisopimuksiin sisältyy open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Ehdot kirjoittajamaksuetujen saamiseksi ja kustantajien prosessit vaihtelevat.

Xamkilaisten käytettävissä ovat Elsevierin, Emeraldin ja Sagen open access -edut. Jos olet kiinnostunut tietämään, kuuluuko jokin tietty lehti etujen piiriin, ole yhteydessä meihin julkaisut(a)xamk.fi.

FinELibin ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena: Elsevier, Emerald ja Sage

7. OpenAPC-palvelu

Tiedot kirjoittajamaksuista välittyvät kansainväliseen OpenAPC-palveluun, joka kerää yhteen tietoja eri maiden tutkimusorganisaatioista. Palvelun tavoitteena on edistää julkaisujen kustannustietojen läpinäkyvyyttä.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement